Kauppojen kassoilla sijaitsevat varashälyttimet nostavat ympäristön säteilyriskiä – terveysvaikutuksista ei ole vielä täsmällistä tietoa

Valtioneuvostolta on tulossa pian asetus, joka rajoittaa työntekijän altistumista sähkömagneettiselle säteilylle. Säteilyturvakeskuksen asiantuntijan mukaan kaupoissa niin kutsutulta välitaajuiselta säteilyltä suojautumiseksi riittää, että varashälyttimiä siirretään kauemmaksi työntekijöiden välittömästä läheisyydestä.

Kuva: Lauri Silvander / Yle

Osa kassatyöntekijöistä voi altistua varashälyttimien synnyttämille magneettikentille, selviää tuoreesta Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Kassojen läheisyydessä sijaitsevista varashälyttimistä lähtee niin sanottua välitaajuista (300 Hz–10 MHz) magneettista säteilyä. Sama ilmiö on olemassa myös monissa muissa sähkölaitteissa – kotitalouksissa lähinnä induktioliesissä.

En pitäisi asiaa sellaisena, josta pitäisi olla huolissaan.

Tommi Alanko

Välitaajuisille magneettikentille altistuminen on vähän tutkittu ilmiö. Sen ei tiedetä aiheuttavan terveyshaittoja ihmiselle, joskin aihetta tutkineen filosofian maisterin Tuomo Eskelisen mukaan sitä on hyvä tutkia lisää. Nyt saatuja tuloksia hyödynnetäänkin muun muassa EU:n rahoittamassa terveysvaikutustutkimuksessa. Aiheen tutkimus jatkuu myös Itä-Suomen yliopistossa.

Eskelinen arvioi, että mikäli esimerkiksi kaupoissa haluttaisiin jo nyt toimia varman päälle, altistusta voidaan vähentää melko pienillä tekijöillä.  

– Määrään voidaan vaikuttaa esimerkiksi sillä, millaista tekniikkaa hälyttimissä käytetään. Niitä voi myös sijoittaa kauemmas kassatyöntekijöistä, Eskelinen ehdottaa.

Työterveyslaitos seuraa altistuksia

Työterveyslaitos mittaa yleensä työnantajan toimeksiannosta sähkömagneettisen säteilyn määrää työpaikoilla. Erikoismittaushygieenikko Matti Leikaksen mukaan mittauksia on tehty jonkin verran myös kauppojen kassoilla, joissa on varashälyttimiä. Leikaksen mukaan huolestuttavia altistuksia heidän mittauksissaan ei ole ilmennyt, ja monessa paikassa yleinen parin metrin etäisyys kassatyöntekijästä on riittävä.

– Käytännössä porttiin pitää lähes nojata, ja olla siinä jonkin aikaa, ennen kuin tasot alkavat nousta, Leikas sanoo.

Leikaksen kollega Tommi Alanko on tutkinut sähkömagneettisten laitteiden, myös tuotevalvontaporttien säteilyä, ja pitää sitä työntekijöille turvallisena.  

Kannattaa käyttää oikeankokoista kattilaa oikeassa kohdassa induktioliettä.

Tuomo Eskelinen

– En pitäisi asiaa sellaisena, josta pitäisi olla huolissaan.

Valtioneuvostolta on tulossa heinäkuun alussa voimaan asetus, joka suojelee työntekijöitä sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta. Siinä esimerkiksi alle 100 kilohertsin magneettikentille altistumiselle on tulossa työpaikoille omat raja-arvonsa. Aiemmin sellaisia ei ole ollut.

Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Lauri Purasen mukaan esimerkiksi kassatyöntekijöiden tapauksessa toimenpiteeksi riittää varmistaa, että varashälyttimien etäisyys työntekijästä on pari metriä.

Asetus edellyttää myös, että työpaikoilla tehdään riskiarvio, jossa selvitetään, onko työpaikoilla henkilöitä, jotka voivat altistua säteilylle.

– Suurimalla osalla työpaikoista tämä ei aiheuta isoja toimenpiteitä. Suomessa asiat ovat hyvin hoidossa, Alanko sanoo. 

Vaikutukset lisääntymisterveyteen kiinnostavat

Eskelisen väitöstutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli arvioida asuin- ja työympäristössä tapahtuvaa altistumista hyvin pientaajuisille ja välitaajuisille magneettikentille. Epidemiologinen tutkimus käsitteli pientaajuisten magneettikenttien mahdollisia haitallisia vaikutuksia lisääntymisterveyteen.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että altistumisella saattaisi olla vaikutusta esimerkiksi raskauden viivästymiseen. Tässä tutkimuksessa vaikutuksia ei kuitenkaan havaittu. Myös erot altistumisen määrässä koehenkilöiden välillä olivat melko pieniä. 

– Kaiken kaikkiaan ryhmässä oli aika vähän korkeasti altistuneita joukossa, mikä rajoittaa tulosten tulkintaa, Eskelinen sanoo.

Suomessa asiat ovat hyvin hoidossa.

Tommi Alanko

Pientaajuisille magneettikentille altistutaan yleisesti kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja liikenteessä. Esimerkiksi sähkölinjat ja -kaapelit sekä erilaiset sähkölaitteet ovat yleisiä hyvin pientaajuisten, eli alle 300 hertsin magneettikenttien lähteitä.

– Altistumista tulee etenkin sellaisista laitteista, joissa on pyöriviä moottoreita. Esimerkiksi sähkövatkain voi aiheuttaa hieman kohonnutta altistumista, Eskelinen kertoo.

Viime vuosina ihmisten elinympäristöön on tullut enemmän käyttöön sähkölaitteita, kuten induktioliesiä ja varashälytinlaitteita, jotka lisäävät altistumista vähemmän tutkituille välitaajuisille magneettikentille. Jos haluaa vähentää välitaajuiselle säteilylle altistumista kotonaan, Eskelisen mukaan esimerkiksi induktioliettä on syytä käyttää oikein.

– Kannattaa käyttää oikeankokoista kattilaa oikeassa kohdassa induktioliettä, mikä vähentää hajasäteilymäärää, Eskelinen neuvoo.

Myös Työterveyslaitoksen Alanko vahvistaa, että oikein käytettynä induktioliedestä ei ole vaaraa. Väärin käytettynäkin riski on pieni, sillä säteilyä on lähinnä levyn pinnassa, jonka lähellä ruoanlaittaja ei ole.