Uusi ase korruption torjuntaan – vaikutusvallan väärinkäytöstä rikos

Rikokseen syyllistyisi se, joka tarjoaa toiselle palkkion siitä, että tämä vaikuttaisi epäasiallisesti esimerkiksi virkamieheen tai kansanedustajaan. Rikoksen tekisi myös palkkiota tällaisesta vaikuttamisesta pyytävä.

politiikka
Lakikirja.
Rikoksesta vastuuseen voisi joutua myös yritys tai yhteisö.Yle

Uuden lain tarkoitus olisi torjua korruptiota ja lisätä luottamusta julkiseen päätöksentekoon. Sillä pyritään estämään epäasiallista vaikuttamista virkamiesten, kansanedustajien tai heihin rinnastettavien henkilöiden päätöksentekoon.

Oikeusministeriön lakiluonnos lähetettiin lausuntokierrokselle tiistaina.

Rikosnimikkeenä olisi vaikutusvallan kauppaamisrikos. Sitä voisi olla esimerkiksi yritys vaikuttaa ministerin päätökseen tarjoamalla palkkio ministerin avustajalle.

Teko voisi tapahtua niin valtiollisessa, kunnallisessa kuin valtioiden rajat ylittävässä toiminnassa. Rikoksesta vastuuseen voisi joutua myös yritys tai yhteisö. Niiden osalta rangaistusvastuu ulotettaisiin myös törkeään kirjanpitorikokseen.

Vaikutusvallan kauppaamisrikoksesta ehdotetaan rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Yritykselle tai yhteisölle rangaistus vaikutusvallan kauppaamisrikoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta olisi yhteisösakko. Suuruudeltaan yhteisösakko on nykylainsäädännön mukaan 850–850 000 euroa.

Suomi hangoitellut korruptiopykälää vastaan

Suomi hyväksyi lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen vuonna 2002, mutta teki siihen vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevan varauman.

Vuonna 2010 eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan lakiehdotusta vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi.

Vuonna 2015 asiaa valmistellut työryhmä katsoi, ettei ole perusteltua säätää rikoslakiin vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevaa säännöstä.