Turkuun suunnitteilla olevan matkakeskuksen toivotaan yhdistävän kaupunkia

Kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtaja Jouko Turto arvioi, että matkakeskus voisi olla valmis vuonna 2024.

Kuva: Joona Haarala / Yle

Turun linja-autoaseman ja Logomon väliin suunnitellun uuden matkakeskuksen toivotaan yhdistävän kaupunginosat radan molemmin puolin.

Kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtaja Jouko Turto arvioi, että matkakeskus voisi olla valmis vuonna 2024. Myös Liikenneviraston johtaja Pekka Petäjäniemi pitää tavoitteeksi asetettua vuotta 2024 realistisena.

Pitkään suunniteltu ja toivottu uusi matkakeskus on saanut kevään aikana uutta puhtia, kun Turun kaupungin, VR:n, Senaattikiinteistöjen sekä Liikenneviraston työpajoissa on visoitu monipuolista palvelukokonaisuutta matkakeskuksen ympärille.

Keskusteluissa esiin on noussut muun muassa hotellin rakentaminen matkakeskuksen yhteyteen.

Vaaralliset aineet otettava huomioon

Työpajojen lopputuloksena ehdotetaan, että perustettaisiin yhteenliittymä, joka ottaisi kokonaisvastuun matkakeskuksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. 

Turkuun kaavailtu uusi matkakeskus edellyttää ratapiha-alueen mittavaa remonttia. Ratapihalla kulkevat ja säilytettävät vaaralliset aineet ovat ongelmana alueen kehittämisessä, eikä ratapihan kunnostamisesta ole tällä hetkellä suunnitelmia.