Oikeustieteen professori: Kirkon vihittävä samaa sukupuolta olevat

Kirkko joutuu uuden tilanteen eteen uuden avioliittolain myötä. Sillä on velvollisuus vihkiä samaa sukupuolta olevat parit. Näin sanoo siviilioikeuden professori Urpo Kangas. Kirkon mukaan asiantuntijoilla on kysymyksestä erilaisia näkemyksiä.

Kotimaa
Urpo Kangas
Urpo KangasYle

Professori Kangas esittää näkemyksensä kirkkohallituksen tilaamassa asiantuntijalausunnossa. Lausunto käsittelee avioliittolain muutoksen vaikutusta kirkolliseen vihkimiseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä luterilainen verkkomedia Valomerkki.

– Kun tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan, kirkon on huolehdittava siitä, että samaa sukupuolta oleville pareille järjestyy vihkiminen, Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas kirjoittaa lausunnossaan.

Jos kirkko ei halua vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, kirkolliskokouksen on Kankaan mukaan erikseen päätettävä, että kirkko vihkii vain eri sukupuolta olevia pareja.

Kirkkohallitus: Asiantuntijoilla erilaisia näkemyksiä

Kirkkohallitus tekee kirkolliskokouksen toimeksiannosta oikeudellista selvitystä avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkkoon.

– Asia on kirkolle tärkeä, joten tutkimme asian huolella. Professori Kankaan lausunto on vain osa selvityksen tausta-aineistoa ja odotamme myös muita lausuntoja, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja sanoo Ylelle.

Kirkkohallitus huomauttaa, että asiantuntijoilla on kysymyksestä erilaisia näkemyksiä. Esimerkiksi se ottaa eduskunnan lakivaliokunnan lausunnon.

Lakivaliokunta totesi, että vihkiminen on uskonnolliselle yhdyskunnalle oikeus, ei velvollisuus. Valiokunnan mukaan uskonnollisille yhdyskunnille ei syntyisi uuden lain myötä oikeudellista velvoitetta muuttaa vihkimiskäytäntöjään.