EU linjaa huomenna Airbnb:n ja Uberin säätelystä – TEM: "Suomessa rajoituksia ei ole"

Jakamistalouden palveluiden sääntelyä pyritään yhtenäistämään EU:n alueella. Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijan mukaan Suomessa palveluihin suhtaudutaan lähtökohtaisesti positiivisesti.

Kotimaa
Uber -sovelus puhelimen näytöllä.
Antti Kolppo / Yle

Euroopan komissio esittelee huomenna ohjeistuksen, jonka on tarkoitus yhtenäistää eri maiden lainsäädäntöä liittyen Uberin ja Airbnb:n kaltaisiin palveluihin. Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan komissio tulee toivomaan, että jäsenmaat eivät kieltäisi tai rajoittaisi jakamistaloudeksi kutsuttujen uusien palveluiden toimintaa

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijan Anu Laitisen mukaan Suomessa ei rajoituksia ole, vaan viranomaiset suhtautuvat jakamistalouden erilaisiin toimintamalleihin lähtökohtaisesti positiivisesti.

– Joissain Euroopan maissa ja yksittäisissä kaupungeissa on asetettua rajoituksia tietyille jakamistalouden toimijoille, mutta meillä Suomessa tällaisia rajoituksia ei ole tehty eikä sellaisia ole suunnitteilla, Laitinen sanoo.

Keväällä esimerkiksi Berliini kielsi majoituspalvelu Airbnb:n käytön, sillä sen katsottiin pahentavan asuntopulaa ja nostavan vuokria. Kuljetuspalvelu Uber on osittain kielletty monessa EU-maassa.

Lakia rukataan Suomessa Uberille sopivammaksi

Suomessa Uber-kuljettajat ovat saaneet sakkoja luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta. Miten tämä sopii yhteen Suomen sallivan linjan kanssa?

– Tässä suhteessa voimassa oleva lainsäädäntö ei sopinut Uberin toimintamalliin, mutta liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa uutta lainsäädäntöä, jossa pyritään mahdollistamaan uusien toimintakonseptien kehittäminen liikennealalla, Laitinen sanoo.

Liikennekaaren lausunnossa olevassa ehdotuksessa esitetään, että jatkossa pienimuotoinen tavara- ja henkilökuljetus sallittaisiin ilman toimilupaa 10 000 euron vuosittaiseen liikevaihtoon saakka.

Jakamistalouden kysymyksiä mietitään Laitisen mukaan yhteistyössä eri ministeriöiden ja viranomaisten kesken, mutta viime kädessä jokainen ministeriö on vastuussa omasta sektoristaan.

– Ministeriöissä arvioidaan tapauskohtaisesti aiheuttavatko uudet toimintamallit joillain sektoreilla muutostarpeita vai soveltuvatko olemassa olevat säädökset. Tärkeää olisi, että säädösympäristö olisi tasapuolinen sekä uusille toimijoille että markkinoilla jo oleville perinteisille toimijoille.

Kitkaa uusien palveluiden ja perinteisten toimijoiden välillä on ollut taksiliikenteen lisäksi hotellialalla, jossa esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa on syyttänyt majoituspalvelu Airbnb:tä epäreilusta kilpailuta.