Rautjärvi neuvottelee Hiitolanjoen voimalaitosten ostamisesta

Hiitolanjoen voima on valittanut voimalaitostensa kalateiden rakentamisvelvoitteesta hallinto-oikeuteen. Se on kuitenkin valmis myös neuvottelemaan voimalaitostensa myymisestä.

Rautjärvi
Hiitolanjoen Kangaskoski
Kari Kosonen / Yle

Rautjärven kunta neuvottelee yhdessä maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa Hiitolanjoen kahden voimalaitoksen ostamisesta.

Kyseessä on sähköyhtiö Hiitolanjoen voiman omistamat Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitokset. Veden virtausta vapautettaisiin voimalaitosten kohdalla järvilohen palauttamiseksi joen yläjuoksulle.

– Näitä neuvotteluja ollaan nyt käynnistämässä. Tarkoituksena on käyttää voimalaitosten ostoon maa- ja metsätalousministeriön kärkihankemäärärahaa, jolla edistetään järvilohikalojen menestymistä, Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila sanoo.

Anttilan mukaan Hiitolanjoen voima on valmis neuvotteluihin.

– Tällainen käsitys me ollaan saatu.

Valitus neuvottelutaktiikkaa

Hiitolanjoen voima on kuitenkin valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen aluehallintoviraston yhtiölle asettamasta velvoitteesta rakentaa voimalaitoksille kalatiet.

Anttila ei usko, että valituksella on menestymisen mahdollisuuksia.

– Kalatievelvoite on jo aikoinaan ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Anttilan mukaan, Avi on vain hieman muuttanut Hiitolanjoen voiman itse laatimaa kalatiesuunnitelmaa.

Kunnanjohtaja katsoo, että voimayhtiö valittaa asiasta nevotteluteknisistä syistä.

– Valitus on selvästi ajan peluuta. Siinä vaiheessa, kun kalatievelvoite on astunut voimaan, se heikentää yhtiön neuvotteluasemaa, Anttila sanoo.

– Tavoitteemme on kuitenkin päästä eteenpäin neuvotteluissa jo ennen kuin tämä valitus on ratkaistu.

Lisäys 2.6.2016. klo. 11:34. Veden virtausta vapautettaisiin voimalaitosten kohdalla.