Naispoliitikot: Naisen asemassa yrityselämässä parannettavaa

Eduskunta juhli keskiviikkona Suomea, joka antoi 110 vuotta sitten naisille äänioikeuden ensimmäisenä maailmassa. Presidentti Tarja Halosen mielestä naisen asema on paras demokratian suojan alla.

politiikka
Tarja Halonen
Tarja HalonenYle

Presidentti Tarja Halonen käytti oikeuttaan kansalaisena, ja kävi seuraamassa keskiviikkona naisten äänioikeuden 110-vuotisjuhlaistuntoa lehteriltä.

Juhlallisuudet jatkuivat kahvitilaisuudellla. Myös siellä juhlaväki puhui tasa-arvosta.

Presidentti Halonen näkee tämän päivän naisten aseman ristiriitaisena.

– Meillä on mielenkiintoinen ristiriita siinä, että naiset ovat julkisella sektorilla ja nimenomaan poliittisessa päätöksenteossa erittäin hyvin menestyneet ja heillä on kansan luottamus. Mutta sitten työelämässä, yrityspolitiikassa, näissä jotka eivät ole niin sanotusti demokratian suojan alla, niin naisten asema on heikompi.

Kokoomuksen entinen kansanedustaja, vuosina 2002-2003 kulttuuriministerinä toiminut Kaarina Dromberg kertoo, että naispoliitikko joutuu pelaamaan miesten kanssa.

– Tänä päivänäkin katson, että se on kyllä aika vaativaa näiden miesten kanssa pelata. Heillä on ne omat verkostonsa, armeijasta lähtien. Ja sitten kun olen ollut hallintoneuvostoissa, niin kyllä ne osaavat sijoittaa ne omat henkilöt sinne paikoille ja saavat jotain hyötyäkin siitä, minun mielestäni.

Pitkäaikainen keskustavaikuttaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila vahvistaa yritysmaailman ongelman.

– Suomessa on poliittisessa vakuttamisessa naisten asema erittäin vahva. Talouselämän puolella meillä on vielä tekemistä.

"Sosiaaliasiat kuuluvat naisille"

Ensimmäisen kauden kansanedustaja, SDP:n Nasima Razmyar näkee, että tasa-arvo ei ole täysin toteutunut eduskunnassakaan. Se näkyy muun muassa siinä, keitä kutsutaan valiokuntiin kuultaviksi.

– Talousasiat ja ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat ovat ehkä liiankin miehisiä. Sosiaali- ja terveyskysymykset sitten kuuluvat enemmänkin naisille.

Presidentti Halonsen mukaan tärkeintä on, että mielipideilmasto vaatia moderneja yhteiskuntapoliittisia muutoksia. Naisten ja miesten tulisi olla yrirtyselämässä yhtä lailla esillä kuin suoraan kansan itsensä päättämissä elimissä.

– Voisi myöskin katsoa ihan avoimin silmin ja innovatiivisesti sitä, että esim. yritysmaailmassa näyttää niillä yrityksillä menevän paremmin, jotka ovat ennakkoluulottomia omien hallintoelimiensä suhteen, ja ottavat sekä miehiä, että naisia päätöksentekoon.

Naiset saivat Suomessa 110 vuotta sitten täyden äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Myös miehet saivat silloin äänioikeuden Suomessa. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus oli vuonna 1906 radikaali muutos, maailmanlaajuisestikin.