1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tammela

Juopa Tammelan kylien ja isäntäkunnan välillä syvenee

Tammelan kylät ry on toimittanut Tammelan kunnanvaltuusolle esityksen, jossa vaaditaan kuntaa tekemään lapsi- ja maaseutuvaikutusten arvioinnin. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että on tutkittava, mitä lapsiin ja maaseutuun vaikuttavat kyläkoulujen sulkemiset. Myös kantelu oikeusasiamiehelle on harkinnassa.

Tammela

Tammelan kylät ry harkitsee kantelua oikeusasiamiehelle kunnan toimista. Tammelan kylät ry miettii tekevänsä oikeusasiamiehelle kantelun siitä, että kunta on toimenpidekiellon aikana valmistellut koulujen lakkauttamista.

Tammelan kylien kattoyhdistys on jo lähettänyt Tammelan kunnanvaltuustolle kirjelmän, jossa yhdistys vaatii kuntaa tekemään arvioinnin siitä, mikä vaikutus kouluverkkopäätöksellä ja kyläkoulujen sulkemisella on kunnan eri osiin ja lapsiin.

Tammelan kylät ry muistuttaa, että Tammelaan on tehty kyläohjelmia, joissa on määritelty kylien ja kunnan yhteiset tavoitteet. Tammelan toinen kyläohjelma valmistui vuonna 2010, ja sillä pyrittiin saamaan kaikki kolmannen sektorin toimijat, siis myös kyläyhteisöt, mukaan kunnan kehittämiseen yhdessä kunnan kanssa. Tammelan Kylät ry muistuttaa, että yhteistyö on ollut kunnan tasapuolisen alueellisen kehityksen avaintekijä.

Tammelan Kylät ry muistuttaa, että kunnanvaltuuston toiminta kouluverkkoselvityksen yhteydessä on jyrkässä ristiriidassa kunnan kestävän tulevaisuuden rakentamisen kanssa.

Monissa kodeissa ei tiedetä, mihin kouluun lapsi syksyllä päätyy

Myös epätietoisuus lasten ensi syksyn koulunkäynnistä askarruttaa suurta joukkoa tammelalaisia vanhempia. Kunta on ilmoittanut koteihin, ettei kunta tiedä lasten koulunkäyntipaikkaa ja on esittänyt erilaisia kouluvaihtoehtoja lapsille.

Tammela ei pysty lakkauttamaan kyläkouluja ennen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä. Kunta on ilmoittanut ainakin kahden kylän vanhemmille, että mikäli hallinto-oikeus ei tee päätöstä ennen juhannusta, kyläkoulut jatkavat syyslukukauden. Mikäli päätös taas ei tule marraskuuhun mennessä, koulut jatkavat seuraavan lukuvuoden.

Lue seuraavaksi