Väitös: Tyytyväisyys seksielämään laskee ensisynnytyksen jälkeen

Tuore väitöstutkimus kertoo, että suurin osa ensisynnyttäjistä oli aloittanut sukupuoliyhdynnät kolmen kuukauden kuluttua synnytyksestä, mutta tyytyväisyys seksielämään oli huonompaa kuin ennen raskautta ja synnytystä.

Kotimaa
Vastasyntynyt vauva.
Johanna Kasvinen / Yle

Tyytyväisyys seksielämään laskee ensisynnytyksen jälkeen, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Turun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa ensisynnyttäjiä seurattiin vuoden ajan synnytyksestä. Suurin osa ensisynnyttäjistä aloitti sukupuoliyhdynnät kolmen kuukauden kuluttua synnytyksestä, mutta halukkuus ja tyytyväisyys seksielämään olivat huonompia kuin ennen raskautta ja synnytystä.

Synnytyssairaalassa ja neuvolassa pitäisi puhua avoimesti raskaudenaikaisesta ja synnytyksen jälkeisestä seksuaaliterveydestä.

Tarja Mietola-Koivisto

– Synnytyssairaalassa ja neuvolassa pitäisi puhua avoimesti raskaudenaikaisesta ja synnytyksen jälkeisestä seksuaaliterveydestä. Myös imetykseen liittyvistä asioista pitäisi puhua. Ensisynnyttäjillä on useita seksuaaliterveyteen liittyviä oireita ja tuntemuksia ensimmäisen vuoden aikana synnytyksestä, tutkija Tarja Mietola-Koivisto sanoo.

Tutkimuksessa mukana olleiden naisten yleisimpiä oireita olivat emättimen kostumisen vaikeus, yhdyntäkivut, peräpukamat sekä arpikudoksen kipu ja kiristys. Myös virtsankarkailua sekä ilman karkailua emättimestä ja peräsuolesta esiintyi ensimmäisen vuoden aikana synnytyksestä.

Joka neljäs tarvitsisi lisää kivunlievitystä

Tarja Mietola-Koivisto tutki väitöskirjassaan synnytyksen ponnistusvaiheen hoidon käytäntöjä sekä niiden yhteyttä ensisynnyttäjän välilihan kuntoon synnytyksen jälkeen, synnytyskokemukseen, kipuun ja seksuaaliterveyteen.

Tutkimuksessa selvisi, että ensisynnyttäjät kokevat synnytyksen ponnistusvaiheen hoidon pääsääntöisesti myönteisenä. Kuitenkin yli kolme viidesosaa ensisynnyttäjistä pelkää synnytyksen ponnistusvaiheen kipua.

Alateitse synnyttäneillä ensisynnyttäjillä oli myönteisempi synnytyskokemus ja vähemmän kipua heti synnytyksen jälkeen.

Tarja Mietola-Koivisto

Lähes joka neljäs ensisynnyttäjä tarvitsisi lisää kivunlievitystä synnytyksen ponnistusvaiheessa.

– Alateitse synnyttäneillä ensisynnyttäjillä oli myönteisempi synnytyskokemus ja vähemmän kipuja synnytyksen jälkeen verrattuna keisarileikkauksella synnyttäneisiin. Alateitse synnyttäneillä kipu ja ompeleet eivät vaikuttaneet haitallisesti vastasyntyneen hoitoon tai imetykseen niin paljon kuin keisarileikkauksella synnyttäneillä ensisynnyttäjillä, Mietola-Koivisto kertoo.

Lapsivuodeosastolla ja neuvolassa tulisikin kiinnittää huomioita naisten voinnin seurantaan ja ohjaamiseen sen mukaan, onko kyseessä alateitse vai keisarileikkauksella synnyttänyt äiti.

Synnytyksen hoitokäytännöissä kehitettävää

Tarja Mietola-Koiviston tutkimuksen mukaan synnytyssairaalan hoitokulttuuri näyttää siirtyvän mallioppimisen kautta.

Synnytyssairaalan koko vaikuttaa enemmän kätilöiden hoitokäytäntöihin ponnistusvaiheessa kuin kätilöiden ikä, työkokemus tai koulutustausta.

– Osa kätilöiden ponnistusvaiheen hoitokäytännöistä ei ole näyttöön perustuvia. Synnytysosastoilla olisikin lisättävä kätilöiden tietämystä ja täydennyskoulutusta synnytyksen näyttöön perustavasta hoidosta, Mietola-Koivisto sanoo.

Terveystieteiden maisteri Tarja Mietola-Koiviston väitöskirja Synnytyksen ponnistusvaiheen hoidon käytännöt – Yhteys ensisynnyttäjän välilihan kuntoon synnytyksen jälkeen, synnytyskokemukseen, kipuun ja seksuaaliterveyteen esitetään julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.6.2016.

Lähteet: Turun yliopiston tiedote