Opiskelija hävisi oikeusriidan koulua vastaan – maksettavaa lähes 90 000 euroa

Keski-Suomen käräjäoikeus on hylännyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun entisen opiskelijan korvausvaatimukset sisäilmaongelmien aiheuttamista terveyshaitoista. Oikeus ei löytänyt syy-yhteyttä oppilaitoksen sisäilmaongelmille ja oppilaan sairauksille.

Kuva: Matti Myller / Yle Keski-Suomi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun entinen opiskellija Joni Lappalainen haastoi opinahjonsa käräjille, koska hän katsoi oireilunsa liittyvän koulun tiloihin.

Päätös tuli kalliiksi, sillä Keski-Suomen käräjäoikeus on tänään hylännyt kanteen ja määrännyt Lappalaisen maksettavaksi ammattikorkeakoulun noin 88 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Opiskelijan omat, oikeusavusta maksettavat oikeudenkäyntikulut nousevat lähes 40 000 euroon.

Lappalainen peräsi ammattikorkeakoululta oikeudessa noin 130 000 euroa sairauden hoitokuluja sekä korvausta ansionmenetyksestä ja pysyvästä haitasta.

Oikeus: liian lyhyt altistumisaika

Lappalainen aloitti liiketalouden opinnot Jyväskylässä elokuussa 2012. Hän joutui terveyssyiden vuoksi jo joulukuussa keskeyttämään opintonsa.

Oikeudessa käytiin laajasti läpi Lappalaisen terveydentilaa. Opiskelun alkamisen jälkeen nuori mies oli käynyt usein lääkärissä erilaisten oireiden vuoksi, ja hänellä on todettu muun muassa astma, migreeni, allergioita ja epilepsia. Hänellä on myös kilpirauhasen, maksan ja suoliston toimintahäiriöitä sekä krooninen väsymysoireyhtymä.

Käräjäoikeus katsoi, että Lappalaisen oireiston alkamisen ja JAMKissa opiskelun välisestä ajallisesta yhteydestä ei ole riittävää näyttöä. Oikeuden mukaan osa sairauksista, kuten astma, miehellä on ollut jo ennen opintojen alkamista.

Oikeuden mielestä Lappalainen oleskelu JAMKin tiloissa jäi vähäiseksi, noin kolmen kuukauden mittaiseksi, sairauslomajaksojen vuoksi. Lääkäriasiantuntijan mukaan se ei riitä terveyshaitan syntymiseen.

Yli 500 000 euron tutkimukset

Lähes 40-sivuisessa tuomiossa käydään laajasti läpi niin erilaisten todistajen kertomuksia kuin esitellään tehtyjen mittausten tuloksia. Ammattikorkeakoulun tiloihin on tehty erilaisia tutkimuksia yli puolen miljoonan euron arvosta.

Tutkimuksia tehtiin vasta Lappalaisen opintojen jo päätyttyä, mutta oikeus toteaa, että "sisäilmaongelmille on tyypillistä, että vauriot, joihin ongelmat perustuvat, kehittyvät hitaasti." Oikeuden mielestä tutkimukset eivät ole ajallisesti liian kaukana Lappalaisen opiskelusta.

Oikeuden mielestä tutkimukset ovat olleet riittäviä, eivätkä ne osoita tiloissa olleen terveyshaittaa.

Oikeuden mukaan "koululääketieteen ulkopuolella kehitettyjä teorioita syy-yhteydestä homealtistuksen ja sairauksien välillä ei ole riittävästi tieteellisellä tavalla testattu, jotta ratkaisu voitaisiin perustaa niihin."

Oikeus piti mahdollisena, että Lappalainen olisi altistunut homeelle jo ennen opiskelua.

JAMKin edustaja kertoi oikeudessa, että Lappalaiselle pyrittiin estimään vaihtoehtoisia opiskelupaikkoja ja -tapoja, jotta opiskelu voisi jatkua.