1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutiset viittomakielellä

Kuurojen liiton työllisyyskoordinaattori rohkaisee kouluttautumaan

Kuurojen työllisyyden suurimpia haasteita tulevaisuudessa on ammattitaidon ylläpitäminen. Kuurojen liiton työllisyysasiantuntijan mukaan hallituksen kaavailemat lainmuutokset ja tukien leikkaukset ovat uhka erityisesti kuuroille naisille.

Börje Hanhikoski viittomassa.

Kuurojen työllisyystilanne on heikentynyt tasaisesti. Viime joulukuussa kuurojen työttömyysaste oli 24,6 prosenttia.

Kuurojen liiton työllisyyskoordinaattorin mukaan yhtenä syynä on se, että monilta kuuroja aiemmin työllistäneiltä aloilta on hävinnyt runsaasti työpaikkoja.

Työttömyyden venyessä on monen ammattitaito myös vanhentunut tai muuttunut jopa tyystin tarpeettomaksi.

– Monen kuuron pitkäaikaistyöttämän ammatti on vanhentunut. Toisaalta moni nuorempikin joutuu vaihtamaan ammattia. Osa ei vain halua vaihtaa ammattia, poiketa totutusta, kertoo Kuurojen liiton työllisyyskoordinaattori Börje Hanhikoski.

Hanhikoski rohkaisee kuuroja hakeutumaan koulutukseen.

– Opiskelu koetaan vaivalloiseksi, mutta suosittelen kyllä opiskelemaan lähtemistä. Uudelleenkouluttautuminen kannattaa aina, Hanhikoski sanoo.

Hallituksen toimet aiheuttavat huolta

Kouluttautumisen lisäksi kuurojen työllistymistä pyritään edesauttamaan perehdyttämällä kuuroja yrittäjiksi. Tarkoitusta varten on käynnissä vammaisjärjestöjen yhteinen Yritystä!-hanke.

Kuurojen asemaan työmarkkinoilla vaikuttaa myös hallituksen työllisyyspoliittiset toimet sekä sote-uudistus. Liitossa ollaan erityisen huolissaan naisten asemasta.

– Hallituksen uusimpien linjausten ja leikkausten sekä kuntien säästötoimien ja vaikkapa sote-uudistuksen vaikutuksia katsoenssa suurin huoli liittyy kuurojen naisten aseman heikkenemiseen, Hanhikoski kertoo.

 –Työttömän äidin on laitettava lapset hoitoon päästäkseen töihin, mutta hoitomaksut usein ylittävät palkkason. Kuurojen selvästi heikompi palkkataso huolestuttaa, sitä täytyy yrittää nostaa, Hanhikoski jatkaa.

Mutta ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin; Kesäkuun alussa Suomessa voimaan tuleva YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus tuo lisää työkaluja työllisyysasioiden hoitoon.

– YK:n vammaissopimuksen ratifiointi oli iloinen uutinen. Mutta se ei vielä tarkoita että Kuurojen Liitossa voidaan jäädä odottamaan valmiita tuloksia. Tekemistä vielä riittää monessa asiassa työllisyyden ja koulutuksen muokkaamisessa kuuroille sopivaksi, Hanhikoski kertoo.

Edit: Otsikkoa muutettu 3.6. kello 13.15