Ely-keskus inventoi Lounais-Suomen perinnemaisemia

Tarkoitus on kartoittaa aiemmin inventoitujen kohteiden mahdolliset arvon ja hoidon muutokset. Lisäksi tarkistetaan kohteiden laajennusmahdollisuudet lähialueille.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Talkoolainen niittää heinää viikatteella.
Isto Janhunen / Yle

Varsinais-Suomen Ely-keskus tekee kesällä perinnemaisemien maastokartoituksia. Lisäksi Metsähallituksen luontopalvelut tekee inventointeja valtion mailla.

Tarkoitus on kartoittaa aiemmin inventoitujen kohteiden mahdolliset arvon ja hoidon muutokset. Lisäksi tarkistetaan kohteiden laajennusmahdollisuudet lähialueille. Myös aiemmin kartoittamattomien hoitosopimuskohteiden luontoarvot inventoidaan.

Perinnemaisemat ovat aiemmin karjan laidunnukseen pitkään käytettyjä alueita, joilla on ominainen niittylajisto, avoin tai puoliavoin maisema ja monipuolinen puustorakenne. Ne ovat osa Suomen kulttuurihistoriaa.

Tieto perinnemaiseman arvosta tarvitaan sopimusalueiden hoitoon liittyvän korvaustason määrittämiseksi. Työ jatkuu ja laajenee myös muualle maahan tulevina kesinä.