Mitä lapsi oppii ensimmäisenä kouluvuonna? Pitkäkankaan koulun oppilaat kertovat

Ensimmäisellä luokalla lapset opiskelevat suomalaisessa peruskoulussa ennen kaikkea äidinkieltä ja matematiikkaa. Ninpä ei olekaan ihme, että useimmat oululaisen Oulunsalon Pitkäkankaan koulun 1 A-luokan oppilaat kertovat oppineensa ennen kaikkea lukemaan.

Kotimaa
Pitkäkankaan koulun 1 A -luokka
Pitkäkankaan koulun 1 A -luokan oppilaat ovat oppineet ensimmäisen kouluvuotensa aikana monenlaisia asioita.

Ala-asteella äidinkielen tunteja on selvästi enemmän kuin yläasteella ja lukiossa. Silloin on aikaa paneutua tärkeisiin perusasioihin paremmin kuin myöhemmässä vaiheessa. Peruskoulun kahdella ensimmäisellä luokalla äidinkielen opetuksen tärkein tehtävä on luku- ja kirjoitustaidon opettaminen ja varmentaminen.

Puhutun ja kirjoitetun kielen erot ja puheen muuttaminen kirjoitukseksi ovat myös ala-asteen kielitiedon tärkeitä sisältöjä. Ensimmäisellä luokalla lasta autetaan ymmärtämään kirjoituksen sopimuksenvarainen luonne.

Opitaan miten puhutun kielen äänteitä vastaavat kirjoituksessa kirjaimet ja miten kirjoitetussa kielessä tarvitaan erilaisia välimerkkejä. Kirjoitettu teksti on erilaista kuin puhuttu, koska kirjoituksessa ei voi käyttää ei-kielellisiä keinoja.