Kiistelty Oulun kouluverkko etenee täpärästi äänestäen

Kiistelty Oulun kouluverkkoesitys on täpärästi läpäissyt kaupunginhallituksen äänin 9-8. Hyväksytty malli perustuu tarkennuksin selvitystyöryhmän valmistelemaan Tiivistyvään lukiomalliin. Mallin uutena nimenä on Oulun koulut 2020-luvulla.

Oulu
Kiimingin lukion äidinkielen tunti.
Yle

Kaupunginvaltuusto saa Oulun kouluverkkoesityksen käsiteltäväkseen ensi maanantaina.

Lakkaavia lukioita ovat Kiiminki, Merikoski-, Oulunsalo ja Pateniemi, joiden opiskelijat siirtyvät Raksilaan syksyllä 2019. Kiimingin ja Oulunsalon entisissä kunnantaloissa toimii etä-monimuotolukio. Vapautuvat koulutilat otetaan pääosin perusopetuksen käyttöön.

Kouluverkkoratkaisussa tarjotaan alakouluikäisille lähikoulu ja yläkouluikäisille aluekoulu.

Joukkoliikenteen kapasiteettia ja yhteyksiä kehitetään kouluverkon saavutettavuuden parantamiseksi.

Lukioverkko heijastuu peruskouluratkaisuihin

Tuiraan muodostetaan yhtenäisperuskoulu Merikosken koulukiinteistöön syksyllä 2020. Siihen siirtyvät nykyiset Tuiran alakoulu, Merikosken yläaste ja Terva-Toppilan yläkoulu. Terva-Toppilan alakoulun oppilaat siirtyvät yläkoululta vapautuviin tiloihin. Nykyisistä Tuiran ja Terva-Toppilan alakoulujen tiloista luovutaan. Terva-Toppilan koulun tontille rakennetaan uudet tilat Lainonpuiston erityiskoululle syksyksi 2018.

Salonpäähän rakennetaan uudet tilat esikoulua ja 1-3 -luokkia varten. Suunnittelu alkaa välittömästi. Niemenrannan koulussa opiskelee jatkossa esiopetus ja vuosiluokat 1-3, kun Oulunsalon lukion tilat vapautuvat perusopetuksen käyttöön. Ylikylän koulussa opiskelee vuoden 2017 syksystä alkaen esiopetus ja vuiosiluokat 1-2.

Oululla suuria investointitarpeita

Kouluverkkouudistuksella pyritään osaltaan pysäyttämään kaupungin käytössä olevien tilojen kokonaisneliömäärän kasvu.

Koulukiinteistöjen korjausvelka Oulussa on nyt arviolta 35 miljoonaa euroa. Perusparannustarvetta on 80 miljoonaa, ja oppilasmäärät ovat kasvussa.

Oulun kaupungin talous on tiukoilla. Vuoden 2017 budjetissa käyttötalouden ennakoidaan olevan alijäämäinen 36 miljoonaa. Vuosikate on arviolta 41 miljoonaa ja nettoinvestoinnit 131 miljoonaa euroa. Käytännössä investoinneista 69 prosenttia rahoitetaan lainanotolla.