Lappeenrannan länsialueella alkaa isot muutostyöt

Kouluverkon muutokset tuovat muutoksia myös päiväkotien sijaintiin ja liikennejärjestelyihin. Sammonlahteen rakennettavan uuden koulukampuksen ympäristöön on tulossa mm. uusia alikulkuja ja liikennevaloja.

Sammonlahti, Lappeenranta
Sammonlahden päiväkoti
YLE Etelä-Karjala

Lappeenrannan länsialueen päiväkoteja yhdistetään kouluverkon uudistuksen yhteydessä. Skinnarilan ja Liesharjun päiväkotitoimita siirretään Sammonlahteen.

Uus-Lavolan ja Sammonlahden vanha päiväkoti saavat sen sijaan jatkaa toimintaansa ja Kuusimäkeen rakennetaan uusi päiväkoti, jonka yhteyteen tehdään tilat esikoululaisille sekä kahden ensimmäisen peruskoululuokan oppilaille.

Liikenteen turvallisuutta parannetaan

Lappeenrannan länsialueen kouluverkkouudistus tuo alueelle myös merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin.

Esimerkiksi Helsingintien ja Skinnarilankadun liittymään rakennetaan alikulkutunneli ja katujen ylityskohtiin tulee liikennevaloja.

Uusilla ratkaisuilla varmistetaan, että koululaiset pääsevät kouluun selkeästi jatkuvia ja turvallisia kevyen liikenteen reittejä pitkin.