Rikosoikeuden professori KKO:n Vihriälä-päätöksestä: "Erittäin merkittävä päätös"

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio pitää korkeimman oikeuden päätöstä Jukka Vihriälän vaaliraha- ja lahjustuomiosta erittäin merkittävänä. Nuotio korostaa, että lahjusrikoksia koskevia ennakkopäätöksiä on vähän.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio. Kuva: Yle

Korkein oikeus on tuominnut Jukka Vihriälän vuoden ja kahden kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mielestä Jukka Vihriälän tapauksessa tärkeää on nimenomaan törkeän lahjuksen ottamista koskevien säädösten soveltaminen. 

– Tämä päätös on minusta erittäin merkittävä. Tässä on aivan erityisen kiinnostava ja tärkeä tämä poliitikon asema, kansaedustaja on tässä mukana, ja tässä on vaalirahoituskytkentä. Tässä on kysymys oikeastaan siitä, että mitä edellytetään Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajalta.

Nuotio muistuttaa, että kansanedustaja on suhteellisen vapaa ottamaan poliittiseen toimintaan liittyviä etuuksia. Kansaedustajalla voi kuitenkin Nuotion mukaan olla päässään "kaksi hattua". Silloin kun kansanedustaja on muussa virkavastuuta sisältävässä tehtävässä, vaikkapa kunnanvaltuuston puheenjohtajana, hän ei olekaan näin vapaa.

– Tässä kävi juuri niin, että tämä Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajuus on tällainen tehtävä, jossa sovelletaan näitä esteellisyyssäännöksiä. Hän ei olisi saanut osallistua päätöksentekoon lainkaan, koska hänellä oli muuta yhteydenpitoa Nuorisosäätiön suuntaan.

– Katsottiin, että nämä taulukaupat ja etuuksien aktiivinen kerääminen liittyivät rooliin Raha-automaattiyhdistyksessä, että nämä kynnykset ikään kuin laukesivat, ja näin se tuomio siitä napsahti.

Nuotion mukaan erityisen vakavaa oli Vihriälän oma aktiivisuus, vaikka hän toimikin avoimesti.

– Mutta on aivan selvää, että Nuorisosäätiön näkökulmasta oli tavallaan selvästi kannustin olla mukana tässä. On selvää, että tässä toisella puolella koettiin, että näihin täytyy myös osallistua. Eli siinä mielessä tämä aktiivisuus on raskauttava seikka.

KKO:n mukaan raskauttavana oli myös Vihriälän saamien etujen suuri määrä.

– Toisaalta lieventävänä seikkana lopullisessa arviossa oli se, että ei tässä suoranaisesti väitetty sitä, että Vihriälä olisi vaikuttanut näihin Nuorisosäätiön avustuksiin tai pyrkinyt sitä tekemään, mutta tämä sääntö on soveltamisalaltaan laajempi, että ei vaadita sitä suoranaista vaikuttamista.

KKO: Vihriälä pyysi Nuorisosäätiötä ostamaan ylihintaisia tauluja

Korkein oikeus katsoi, että Vihriälä toimi virkavastuulla ja törkeäksi hänen tekonsa teki muun muassa se, että hän itse pyysi Nuorisosäätiötä ostamaan ylihintaisia tauluja vaalityönsä rahoittamiseksi.

Korkeimman oikeuden mukaan Vihriälä sai taulukaupoista runsaan 31 000 euron edun. Suurin osa taulukaupoista kirjattiin tapahtuneeksi Nuorisosäätiön määräysvallassa olleiden kiinteistöyhtiöiden hankintoina. KKO katsoo, että näin pyrittiin salaaman tuen todellinen antaja ja tuen määrä.

Vihriälä oli KKO:n mukaan aloitteellinen myös viiden Tallinnan matkan järjestämisessä. Nuorisosäätiö maksoi hänen matkakulujaan liki neljällä tuhannella eurolla.

Korkeimman oikeuden mielestä Vihriälän olisi pitänyt ymmärtää, että etuuksien antamisen syy oli nimenomaan hänen toimintansa Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtajana hänellä oli mahdollisuus vaikuttaa Nuorisosäätion avustuksiin. KKO:n mukaan Vihriälä ei vaikuttanut eikä pyrkinyt vaikuttamaan nimenomaisesti Nuorisosäätön avustushakemusten hyväksymiseen.

Nuorisosäätiö sai vuosina 2001-2009 valtion varoista avustuksia yli 20 miljoonaa euroa. RAY:n hallitukseen kuuluvilla on ollut mahdollisuus osallistua avustuksia koskevaan valmisteluun ja vaikuttaa jakoesityksiin. Vihriälä toimi RAY:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 1992-2009 ja oli vuoteen 2007 asti Keskustan kansanedustaja.

Nuorisosäätiö antoi myös muille keskustapolitikoille vaalirahoitusta muun muassa ostamalla ylihintaisia tauluja.