Metsähallitus tarkastaa ja kunnostaa arvokkaita vanhoja rakennuksia

Kulttuuriperintökohteita kartoitetaan Kolarissa Naamijoen alueella, muutamilla alueilla Lemmenjoen kansallispuistossa sekä perinnebiotoopeilla eri puolilla Lappia.

Sápmi
Kultamuseon talkooleiri Ivalojoen Ritakoskella v. 2012
Heli Heinäaho / Kultamuseo

Metsähallitus tekee kesällä historiallisesti arvokkaiden rakennusten kuntotarkastuksia ja kunnostaa niistä muutamia. Kulttuuriperintökohteita kartoitetaan Kolarissa Naamijoen alueella, muutamilla alueilla Lemmenjoen kansallispuistossa sekä perinnebiotoopeilla eri puolilla Lappia.

Metsähallituksen luontopalveluilla on hoidossaan satoja vanhoja arvokkaita rakennuksia eri puolilla Lappia. Tänä kesänä viimeistellään Utsjoen Välimaan vanhan saamelaistilan rakennusten ja pihapiirin kunnostustöitä ja Kolarissa Aalistunturin palovartijanmajalla tehdään pieniä kunnostustöitä.

Talkoolaiset ovat tarpeellisena apuna rakennusperintökohteilla. WWF:n talkoolaiset auttavat Välimaan aidan teossa, Rovaniemen melojat Lemmenjoen kansallispuiston Kaapin Jounin saamelaistilan rakennusten kattojen tervauksessa ja Kultamuseon talkoolaisten kanssa jatketaan jo vuosia kestänyttä yhteistyötä.

Historiakohteiden kartoituksia

Kolarin Naamijoella tehdään kulttuuriperintökohteiden kartoitusta heinä-elokuussa. Naamijoen vesistöalue on mukana laajassa Freshabit Life -hankkeessa, jossa joen valuma-alueella tehdään erilaisia ennallistamistöitä vesistön tilan parantamiseksi. Sitä ennen on tarpeen tarkistaa alue, jotta töissä voidaan välttää vahingoittamasta vanhoja historiakohteita.

Arkeologisten kulttuuriperintökohteiden tarkastuksia tehdään myös useilla pienemmillä alueilla eri puolella Lappia, muun muassa perinnebiotooppikohteilla. Lemmenjoen kaivospiirien kulttuuriperintöä inventoidaan loppukesällä.