Pk-yritysten usko tulevaan vahvistuu - suhdannerouta alkaa viimein sulaa

Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät ovat entistä valoisammat. Kyselytutkimuksen mukaan valtaosa pitää yrityksensä näkymiä hyvinä ja yli 40 prosenttia aikoo palkata lisää väkeä.

talous
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Taloustilanteen paranemisesta on saatu viime aikoina useita merkkejä. Vienti tosin ei vieläkään vedä, mutta entistä myönteisempää yleiskuvaa tukevat Suomen taloudelle tärkeiden pienten ja keskisuurten yritysten näkemykset.

Danske Bankin, Eteran ja Fennian TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta selviää, että pk-yrityskentän usko tulevaan on vahvistunut.

Lähes kaksi kolmesta yrityksestä pitää yrityksensä näkymiä hyvinä tai erittäin hyvinä. Yli 40 prosenttia vastaajista aikoo palkata lisää väkeä ja vain viidellä prosentilla on aikomus vähentää henkilöstöä.

– Nämä ovat ensimmäisiä selkeitä merkkejä siitä, että tunnelin päässä on valoa, iloitsee Danske Bankin yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Leena Vainiomäki.

Tutkimukseen haastateltiin viittäsataa suomalaista yrittäjäomistajaa. Otos painottuu pk-sektorin keskisuuriin yrityksiin, joiden liikevaihto on 2-10 miljoonaa.

– Nämä ovat juuri niitä tärkeimpiä yrityksiä. Jos nämä eivät pärjää, niin Suomi ei pärjää, Danske Bankin Leena Vainiomäki sanoo.

Pelottaako omistajanvaihdos turhaan?

Pk-yritysten valoisaa tulevaisuutta varjostaa tutkimuksen teettäjien mukaan omistajanvaihdosten viivästyminen tai toteuttamatta jättäminen. Samaa viestiä on aiemmin kuultu yrittäjäjärjestöiltä.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Kymmenet tuhannet suomalaisyritykset ovat lähivuosina omistajanvaihdoksen edessä.

TNS Gallupin kyselyn mukaan kolme neljästä yrityksestä ei ole lainkaan harkinnut sukupolven vaihdosta, eikä myyntiaikeitakaan ole harkinnassa kuin kolmanneksessa.

Omistajanvaihdoksesta kysyttiin sekä yrittäjiltä, jotka sen ovat jo tehneet että niiltä, joille asia ei ole ajankohtainen. Keskeinen havainto oli, että omistajanvaihdosta pidettiin etukäteen stressaavampana kuin sen toteuttaminen itse asiassa on.

Tutkimuksen teettäjät painottavat omistajanvaihdosten merkitystä pk-sektorin dynaamisen kehityksen ja kasvun kannalta. Pankit ja vakuutusyhtiöt toki hamuavat yrityskauppoja suunnittelevia pk-yrittäjiä myös asiakkaiksi palveluilleen.

– Ajoissa varautuminen ja asiantuntijapalveluiden käyttö on se ydin. Jos yritys ei vielä ole myyntikunnossa, omistajanvaihdoksen toteuttaminen voi yllättäen olla kymmenen vuoden polku, sanoo johtaja Pekka Mäkinen vakuutusyhtiö Fenniasta.