1. yle.fi
  2. Uutiset

Tuhannet jahkailevat jätevesijärjestelmän hankkimista – turhaan

Haja-alueiden jätevesijärjestelmien käyttöönoton takaraja on keväällä 2018. Vaikka aikatauluun voi tulla vielä muutoksia, jätevesijärjestelmä kannattaisi hankkia heti etenkin rantamökeille ja pohjavesialueille, sillä jo nykyinen laki kieltää ympäristön likaamisen. Jätevesien puhdistustasovaatimuksiin ei ole tulossa lievennyksiä.

jäteveden käsittely
Omakotitalon pienpuhdistamo avattuna.
Omakotitalon pienpuhdistamo avattuna.YLE

Tuhannet mökkiläiset ja haja-alueella vanhan kiinteistön omistajat ovat edelleen epätietoisia siitä, milloin jo vuonna 2004 säädetty jätevesiasetus lopultakin astuu voimaan. Siirtymäaikoja on venytetty toistamiseen, ja parhaillaankin sellaista pohditaan, vahvistaa jäteneuvontaa Pro Agria Oulussa antava projektipäällikkö Merja Talvitie.

– Tällä hetkellä takaraja on 15.3.2018. Mutta tiedossa on, että muutoksia siihen tulee, sillä asia on kirjattu hallitusohjelmaan, Talvitie toteaa.

– Ympäristönsuojelulaissa on kuitenkin koko ajan voimassa yleinen velvollisuus jätevesien puhdistamiseen. Laki antaa vain viimeisen takarajan järjestelmälle.

Puhdistustavoitteet selvillä jo nyt

Uusia siirtymäaikoja ja mahdollisia lievennyksiäkin jätevesiasetuksen täytäntöönpanolle aiheutunee ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuksessa, joka etenee eduskuntaan lähitulevaisuudessa.

Puhdistustasovaatimuk-set ovat selvillä. Sikäli järjestelmän voi hankkia hetikin.

Merja Talvite

Ympäristöministeriön työryhmä on vastikään pohtinut muutamia vaihtoehtoja jätevesiasetuksen lieventämiselle. Helpotuksia on niiden perusteella luvassa ainoastaan siihen, keitä velvoitetaan ja millä aikatauluilla jätevesijärjestelmiin. Merja Talvitien mukaan pohjavesi- ja ranta-alueilla on turha aikailla, sillä siellä järjestelmät vaaditaan ensimmäisenä.

– Puhdistustasovaatimukset ovat selvillä. Sikäli järjestelmän voi hankkia hetikin, Talvitie painottaa.

Suunnitelmat ensin rakennusvalvontaan

Järjestelmä kannattaa suunnitella hyvin ja sille tulee hankkia toimenpidelupa kunnan rakennusvalvonnasta. Puhdistusvaatimuksia ei tulla helpottamaan, sillä niitä pitäisi pienentää hyvin paljon, jotta kustannusvaikutuksia syntyisi, Talvitie sanoo.

Toisaalta esimerkiksi vaatimukset täyttävän kuivakäymälän hankkineiden jätevesivaatimukset eivät ole kummoisia. Jätevesijärjestelmää ei vaadita lainkaan kuivakäymälällä varustetuilta niin sanotuilta kantovesimökeiltä.

– Pesuvesiä ei silloinkaan saa johtaa ojaan tai järveen, Talvitie muistuttaa.

Rakennusluvat edellyttävät jätevesiratkaisua

Myös tyypillinen maaperäkäsittely saostussäiliöineen ja kenttineen tulee edelleen kysymykseen.

Merja Talvitie

Uutta rakennettaessa jätevesijärjestelmä vaaditaan jo rakennusluvan yhteydessä.

Biologis-kemiallinen, valmiina hankittava pienpuhdistamolaite ei Talvitien mukaan suinkaan ole ainoa vaihtoehto haja-alueen jätevesijärjestelmäksi.

– Myös tyypillinen maaperäkäsittely saostussäiliöineen ja kenttineen tulee edelleen kysymykseen. Järjestelmää on kuitenkin ylläpidettävä, eli sen pitää olla jatkuvasti toimintakunnossa.

Lue seuraavaksi