Palomiehillä iso riski altistua syöpää aiheuttaville aineille ja sisäilmaongelmille

Palomiehet altistuvat työtehtävissä sekä palokaasuille että paloasemien kosteusvaurioille. Palomiehen ammatti on nykyään yksi syöpäalttiimmista, ja tutkija vaatii palomiehille yhtä tarkkaa seurantaa kuin esimerkiksi asbestinpurkajille.

Kotimaa
Palomiehiä.
Tenho Tornberg / Yle

Palomiehillä on muihin ammattiryhmiin verrattuna suuri riski altistua sekä syöpää aiheuttaville aineille että työtiloille, joissa on sisäilmaongelma.

Palomiehen työn riskeistä julkistettiin keskiviikkona kaksi tuoretta tutkimusta.

Syöpäaltistusta koskeva tutkimus nostaa palomiehen ammatin yhdeksi syöpäalttiimmista ammateista. Erityisesti savusukeltavat palomiehet altistuvat syöpää aiheuttaville pah-yhdisteille, joita esiintyy tulipalojen palokaasuissa.

Paloasemien kosteusvauriot puolestaan paljastuivat huolestuttavan yleisiksi, ja oireilusta löytyi yhteys paloasemissa oleviin kosteusvaurioihin.

Tulipalot usein myös kemikaalionnettomuuksia

Palomiehet altistuvat pah-yhdisteille tutkimuksen mukaan savusukelluksen aikana, mutta myös jälkiraivaustöissä sekä palopaikalta tuotujen varusteiden jälkihuollossa. Altistuminen tapahtuu etenkin hengityksen kautta.

– Palokaasut koostuvat pienistä hiukkasista, jotka menevät syvälle keuhkoihin, tutkimuksen tehnyt Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Laitinen sanoo.

Tulipalot saattavat nykyään muistuttaa enemmän kemikaalionnettomuutta kuin perinteiseksi miellettyä tulipaloa.

– Tulipalot ovat muuttuneet. Niissä palaa paljon kestomuoveja, jotka tuottavat palopaikalle hyvin myrkyllisiä aineita, kuten syaanivetyä, Laitinen sanoo.

Laitisen mukaan palomiehet olisi ilmoitettava ASA-rekisteriin, joka on syöpävaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille altistuvien rekisteri. Rekisteriin kuuluvat muun muassa asbestinpurkutöitä tekevät rakentajat ja savusukellusopettajat, mutta palomiehiä on kirjoissa vain yksittäisiä.

– Palomiehet pitäisi ehdottomasti liittää rekisteriin, ja heidän terveydentilaansa tulisi seurata tehostetusti, Laitinen sanoo.

Myös kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö on arvioinut, että palomiehillä on kohonnut riski sairastua kives- ja eturauhassyöpään sekä Non-Hodginsin syndroomaan.

Paloasemat samassa jamassa kuin koulut

Sisäilmatutkimus osoittaa, että palomiehet saavat vaurioituneilla paloasemilla merkittäviä oireita.

– Paloasemien sisäilmaongelmat ovat laajuudessaan verrattavissa koulujen ja päiväkotien ongelmiin, sanoo tutkimusta johtanut Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus.

Tutkimus oli ensimmäinen laajamittainen paloasemia koskeva sisäilmaselvitys.

Kaikille Suomen palomiehille tehtiin oirekysely, ja lisäksi mitattiin vaurioituneiden paloasemien tilojen sisäilmamyrkyllisyyttä. Oirekyselyn vastausprosentti jäi 15:een, mikä viittaa siihen että vastauksia tuli pääosin ongelmapaloasemilta.

Sisäilmahaittoja raportoitiin 93 paloasemalta ja näkyviä kosteusvaurioita 64 paloasemalta. Vauriopaloasemilla todettiin enemmän oireilua kuin verrokkiasemilla. Oireista esiintyi muun muassa verenpainetautia ja nivelrikkoa. Palomiehet oireilivat enemmän kuin paloesimiehet.

Kahdella tutkimuksilla on yhtymäkohtia. Ne lisäävät tutkijoiden mukaan toistensa riskiä.

– Jos mikrobialtistus on rikkonut limakalvoja, myös altistus haitallisille yhdisteille voi olla vakavampaa, Putus sanoo.