Päivystyksen suurkuluttajien halutaan pysyvän kotona – Ratkaisu: K70-päivystys ruotii vanhuksen asiat kerralla kuntoon

Vanhusten omalla päivystysosastolla mitataan verenpaineen lisäksi ihmisen selviytymistä kotona, kysellään kuulumiset ja tarkistetaan ruokavalio. Tarkoitus on, ettei vanhus olisi uudestaan jonossa heti seuraavana päivänä.

Kotimaa
Helena Ilomäki ja Kauko Kinnunen
Meeri Niinistö / Yle

Osastolle tullut ikäihminen passitetaan suoraan testeihin. Häneltä kysellään perusteellisesti kuulumiset ja ruokailutottumukset.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa kesän alussa avattu yli 70-vuotiaiden oma päivystysosasto yrittää varmistaa, ettei potilas olisi myös seuraavana päivänä terveysaseman vastaanotolla.

– Olen vain nukkunut, ja lääkärit sekä hoitajat ovat käyneet jututtamassa. Kaikki on sujunut hyvin. Täällä oli erittäin rauhallista nukkua, sain nukkua yksin koko huoneessa, kertoo Kauko Kinnunen.

Hän oli uuden Akkuna-nimisen osaston ensimmäinen potilas.

Käytännössä uudenlaisen osaston moniammatillinen henkilökunta pyrkii varmistamaan, että ikäihminen pärjäisi jatkossa kotonaan aiempaa paremmin.

Ennen kotiin lähtöä potilaalle tehdään suunnitelma, jonka laatimiseen osallistuu myös lähiomainen. Potilaalle hankitaan tarvittavat apuvälineet fysioterapeutin opastuksella ja farmaseutti tarkistaa, että määrätyt lääkitykset sopivat yhteen.

Täällä oli erittäin rauhallista nukkua, sain nukkua yksin koko huoneessa.

Kauko Kinnunen

– Omainen ja potilas ovat suuressa roolissa hoidon suunnittelussa. Yhdessä omaisen kanssa tuemme potilaan pärjäämistä kotona, sanoo apulaisosastonhoitaja Helena Ilomäki.

Lahden mallia tarvitaan muuallakin

Merkittävä osa päivystysasiakkaista on iäkkäitä.

Jokaisessa yhteispäivystyksessä erityisesti vanhusten päivystyshoito on järjestetty jollakin tavalla, mutta tavat vaihtelevat ympäri Suomea, sanoo Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Timo Keistinen.

– Ryhmä pitäisi ottaa entistä paremmin huomioon. Tarvitaan enemmän vanhushoidon osaamista, jotta iäkkään potilaan monet sairaudet ja raihnaus osataan ottaa huomioon. Esimerkiksi lääkehoidossa vanhuksille ei välttämättä sovi standardiannos.

Keistisen mielestä toimintatapoja on pakko kehittää, koko maassa.

– Juuri tällaisia [Lahden malleja] tarvitaan, jotta saadaan järjestettyä laadukasta hoitoa, mikä taas johtaa kustannusten laskuun, lisää Keistinen.

Vanhus tulee päivystykseen, kun arjessa tapahtuu pienikin muutos

Syy päivystykseen tulemiselle saattaa olla vain pieni muutos vanhuksen arjessa, joko psyykkinen tai fyysinen, Päijät-Hämeen keskussairaalan apulaisosastonhoitaja Ilomäki sanoo.

Yhdessä omaisen kanssa tuemme potilaan pärjäämistä kotona.

Helena Ilomäki

– Syy voi olla kissan kuolema tai tyttären lomamatka. Jotakin, joka vaikuttaa vanhuksen pärjäämiseen kotona.

Vaikka ikäihmisten määrä päivystyspotilaista on entuudestaankin suuri, se kasvaa esimerkiksi Lahden seudulla edelleen. Yksi syy on väestön ikääntyminen, mutta muitakin syitä on.

– Lahden alueella yli 75-vuotiaiden päivystyskäynnit ovat lisääntyneet selvästi. Taustalla on osittain palveluiden rakennemuutos, eli siirtyminen laitosvaltaisuudesta kotiin ja tehostettuun palveluasumiseen, sanoo geriatrian ylilääkäri Ulla Helin Päijät-Hämeen keskussairaalasta.

Huimauksen ja verepaineongelmien takia Lahden K70-päivystykseen tullut Kauko Kinnunen on ollut tyytyväinen saamaansa hoitoon. Tänä vuonna yhdeksänkymppisiään juhliva Kinnunen on joutunut päivystykseen monta kertaa aiemminkin.

Uutta, ikäihmisten omaa päivystysosastoa hän kiittelee.

– Kiitos, että sain hyvin hoitoa, hän sanoo.