Porissa pohditaan verojen nostamista – korotus ei ratkaise ongelmia

Porin poliitikot ovat jo aloittaneet neuvottelut ensi vuoden talousarviosta. Verojen korotus on useimpien ryhmien mielestä vasta viimeinen vaihtoehto talouden tasapainottamisessa.

Kuva: Kati Rantala / Yle

Porissa neuvotellaan ensi vuoden säästöistä ja veronkorotuksista. Valtuustoryhmien puheenjohtajille tehdyn kyselyn perusteella osa puolueista olisi valmis tuloverojen korotukseen 0,25 prosenttiyksiköllä.

Erityisesti vasemmistoliitossa harkittaisiin veron nostamista. Muissakin puolueissa on valmiutta korotukseen, mutta esimerkiksi kokoomuksessa ja demareissa sitä pidetään vasta viimesijaisena vaihtoehtona.

Useat ryhmänjohtajat korostavat, että korotuksella saatava tulonlisäys, noin 3,5 miljoonaa euroa, on vähäinen verrattuna kaupungin säästötavoitteisiin. Äskettäin alkaneilla yt-neuvotteluilla Pori hakee 13 miljoonan euron säästöjä.

Jos tuloveroja nostettaisiin, veroaste olisi Porissa jatkossa tasan 20 prosenttia. Kiinteistöveron noston puolestaan tyrmäävät ainakin keskusta, perussuomalaiset ja kristilliset.

Ryhmänjohtajien vastaukset

Bia Kaski (kok.): Neuvottelut ensi vuoden talousarviosta ovat työn alla - verotukseen liittyvät asiat eivät vielä ole olleet tarkemmin esillä. Yleisesti näen muut keinot ensisijaisena - viimeisten joukossa verotuksen kiristämisen. Mutta kuten alussa totesin, keskustelu aiheesta on vasta edessä päin.

Esa J. Wahlman (sd.): Ensin etsitään talousarviokäsittelyssä kaikki muut mahdollisuudet ja jos se ei auta, viimeisenä keinona nostetaan 0,25 %-yksiköllä ja tarkastellaan kiinteistöveroja samalla.

Tommi Salokangas (ps.): Henkilökohtainen ja uskoisin myös ryhmän mielipide on, että veronkorotuksilla ei Porin taloutta oikaista. Jos veroäyriä korotetaan, niin sitten pitää selvästi tuoda esille, mihin lisärahaa tarvitaan (esim. perusturva). Kiinteistöveron mahdolliset korotukset eivät tuo kovin paljon lisää rahaa kaupungille, mutta voivat olla todella raskas pala syrjäseuduilla oleville. Eli ei sille. Valtuustosopimuksessa mukana olevat puolueet tässä lirissä ovat.

Tapio Furuholm (vas.): Porissa pitäisi keskustella kaupungin tuloista ja niiden lisäämisestä nykyistä enemmän. Veroja ei voi loputtomasti korottaa, mutta nyt niistä ei järkevästi edes keskustella. Muutama kokoomusvaltuutettu saa käyttää veto-oikeutta Porin edun vastaisesti.

Raija Koskiranta (kesk.): Tällä hetkellä on vielä niin paljon avoimia kysymyksiä Porin kaupungin ensi vuoden tulopuolella, ettei yksiselitteistä kyllä tai ei -vastausta voi antaa. Mikä on esimerkiksi kilpailukykysopimuksen vaikutus Porin kaupungin tuleviin valtionosuuksiin? Tuleva sote-uudistus tulee muuttamaan verotusta merkittävästi tulevaisuudessa. Veroasteen korotukseen, jos sitä tullaan esittämään, pitää olla hyvät perusteet. Keskustan valtuustoryhmä ei kannata kiinteistöverojen nostoa.

Anne Liinamaa (vihr.): Porin kunnallisveron nostaminen 0,25 prosenttiyksiköllä toisi kaupungin kassaan lisää 3,6 miljoonaa euroa. Korotus olisi mahdollinen valtuustosopimuksen antamissa raameissa. Tämä toisi pientä apua kaupungin talouden tasapainottamiseen, mutta ei yksin ratkaisi säästöpaineita. Olen valmis harkitsemaan tätä vaihtoehtoa, mutta jatkan vielä keskustelua vihreiden valtuustoryhmän kanssa, ennen kuin teen asiasta lopullisen päätöksen.

Porissa kiinteistövero on lähellä maan keskiarvoa. Pidän tilannetta tältä osin riittävänä, enkä näe kiinteistöveron korotusta välttämättömänä.

Simo Korpela (kd.): Valtuustosopimus  rajaa veroäyrin korkeintaan kuntien keskiarvon  tasalle. Koska Porin asukkaiden tulotaso on valtakunnallisessa kaupunkivertailussa melko heikko eikä yhteisöverosta nykyisellään saada kovin paljon tuottoja, kasautuvat paineet vakituisten asuntojen kiinteistöveron nostamiseen. Jos – kuten näyttää – vakituisten asuntojen kiinteistövero korotetaan korkeimmalle mahdolliselle tasolle, kirpaisee tämä tasavero pahiten pienituloisia haja-asutusalueen ihmisiä sekä lapsiperheitä, jotka ovat juuri saaneet velalla rakennetun omakotitalonsa valmiiksi.

KD vastustaa kiinteistöveron nostoa, eikä hyväksy nykyistä mallia, jossa perusturvan palveluista (pienenevien henkilömitoitusten kautta) tingitään ja samalla korotetaan maksuja. Nämä kaikki tasaveron tyyppiset maksut kohdistuvat epäoikeudenmukaisimmin juuri heikoimmassa asemassa (pienituloiset eläkeläiset, työttömät, sairaat, vammaiset)  oleviin kuntalaisiin.

Rakenteellisilla uudistuksilla tulee pyrkiä saamaan säästöjä, mutta valitettavasti niilläkään ei lyhyellä aikavälillä saada kovin paljon aikaan. Jos rahaa tarvitaan välttämättä lisää eikä velkaa haluta ottaa, on ainoa oikea ratkaisu nostaa kunnallisveroa, joka ottaa enemmän niiltä, jolla on suuremmat tulot, ja jättää kaikkein köyhimmät verottamatta. Koska emme halunneet sitoutua aiemmin mainittuihin, kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kannalta haitallisimpiin toimiin, emme ole mukana valtuustosopimuksessa.

Omassa valtuustoryhmässään istuva Pekka Satomaa ei vastannut kyselyyn.