Talvivaaran ympäristörikosjutussa lisää aikaa valituksen tekemiseen

Sekä syyttäjät että syytetyt hakivat Kainuun käräjäoikeudelta lisää aikaa valituksien laatimista varten laajassa Talvivaaran ympäristörikosjutussa.

Kotimaa
Talvivaaran portti ja liput
Kimmo Hiltunen / Yle

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä, entinen toimitusjohtaja Harri Natunen, entinen kaivoksen johtaja ja Talvivaara Sotkamon konkurssipesä hakivat Kainuun käräjäoikeudelta pidempää määräaikaa valituksen tekemiselle.

Natunen, Perä ja entinen kaivoksen johtaja hakivat lisäaikaa jopa tammikuun loppuun asti, mutta käräjäoikeus asetti uudeksi määräajaksi 30.9.2016.

Perä ja entinen kaivoksen johtaja perustelivat hakemustaan sillä, että asia on poikkeuksellisen laaja ja siihen liittyy paljon teknisiä yksityiskohtia. Natunen on perustellut hakemustaan myös uuden näytön hankkimisella.

Myös syyttäjät hakivat määräajan pidentämistä valituksen tekemiselle, he saivat käräjäoikeudelta lisäaikaa 11.7.2016 asti. Syyttäjien perusteena oli, että poikkeuksellisen laajaan ympäristöjuttuun liittyy vahvoja näkemyseroja ja asialla on iso merkitys yleisen ja yksityisen edun kannalta. Syyttäjien hakemuksessa kävi ilmi, että valitus tulee olemaan kattava, mutta se ei koske Talvivaara Sotkamon konkurssipesää.

Kainuun käräjäoikeuden mukaan hakijoilla on hyväksyttävä syy siihen, että yleisessä 30 päivän määräajassa ei ehdi tekemään valitusta tuomiosta, koska valituksen laatimisen voidaan olettaa vievän paljon aikaa.

Kainuun käräjäoikeus antoi tuomion Talvivaaran ympäristörikosjutussa toukokuussa. Neljästä syytetystä yhden syytteet hylättiin, mutta Perä, Natunen ja entinen kaivoksen johtaja saivat sakkoja. Talvivaara Sotkamolle tuomittiin 300 000 euron yhteisösakko. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa. Tuomioista valittivat syyttäjä, kolme syytettyä, konkurssipesä ja Kainuun ELY-keskus.