Saimaan ammattikorkeakoululle ulkomaisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut ensi vuoden alussa

Ammattikorkeakoulu alkaa periä lukuvuosimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Ammattikorkeakoulu päätti maksujen suuruuksista perusteellisten selvitysten jälkeen.

ammattikorkeakoulut
Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia
Saimaan ammattikorkeakoulu alkaa periä ulkomaisilta opiskelijoilta lukuvuosimaksua ensi vuoden alussa.Mikko Savolainen / Yle

Saimaan ammattikorkeakoulu ottaa käyttöön ulkomaisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut ensi vuoden alussa. Lukuvuosimaksua aletaan periä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta, ensi vuonna opintonsa aloittavilta opiskelijoilta.

Bachelor-ohjelmissa lukuvuosimaksu on 4300 euroa, master-ohjelmissa 5100 euroa ja kaksoistutkinto-ohjelmissa 3100 euroa.

Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä kertoo hintojen perustuvan perusteellisiin selvityksiin.

– Olemme selvittäneet lukuvuosimaksujen suuruuksia eri puolilla Eurooppaa ja arvioineet, mistä opiskelijoita meille tulee. Esimerkiksi Venäjällä olemme teettäneet selvityksen siitä, mitä opiskelijat olisivat valmiita maksamaan, Pirttilä kertoo.

Lukuvuosimaksut kilpailutekijä

Lukuvuosimaksujen periminen perustuu lakiin, jonka mukaan korkeakoulujen pitää alkaa periä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta lukuvuosimaksua viimeistään elokuusta 2017 alkaen. Maksua on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyiltä.

Muutama ammattikorkeakoulu on lukuvuosimaksuista päättänyt. Esimerkiksi Haaga-Helialla lukuvuosimaksu on koulutusohjelmasta riippuen 8500-9000 euroa ja Metropolia-ammattikorkeakoululla 10 000-13 000 euroa.

– Arvioimme asemaamme suomalaisessa ja eurooppalaisessa korkeakoulukentässä, Pirttilä toteaa.

Ammattikorkeakoulu on laskenut, että se saa linjaamillaan lukuvuosimaksuilla kulut katettua.

Jo kirjoilla olevilta maksua ei aleta periä

Pirttilä korostaa, että lukuvuosimaksuja aletaan periä vasta ensi vuonna opintonsa aloittavilta ulkomaalaisilta. Ammattikorkeakoulussa jo opiskelevilta ulkomaalaisilta maksua ei aleta periä.

– Tämä on aiheuttanut paljon kyselyjä, Pirttilä sanoo.

Saimaan ammattikorkeakoulu alkaa tiedottaa englanninkielisistä koulutusohjelmista ulkomaisille opiskelijoille elokuussa. Siitä syystä ammattikorkeakoulu päätti maksujen suuruuksista nyt kesäkuussa.

Stipendistä apua maksuihin

Ammattikorkeakoulu luo lukuvuosimaksujen rinnalle stipendijärjestelmän, jonka kautta opiskelijat voivat hakea rahoitusta lukuvuosimaksuihin.

Stipendin suuruus määräytyy opintojen etenemisen ja opintomenestyksen mukaan.