Ylen kysely: Tunnelma vastaanottokeskuksissa hyvä – odottaminen ja kielteiset päätökset rassaavat

Ylen kyselyyn vastanneet vastaanottokeskukset pitävät omien keskustensa ilmapiiriä myönteisenä. Tunnelman ennakoidaan kuitenkin latistuvan hieman kesän aikana.

Kotimaa
Kylttejä pöydällä.
Hyvä yhteishenki helpottaa elämää vastaanottokeskuksessa.Anu Rummukainen / Yle

Ylen vastaanottokeskuksia koskevaan kyselyyn vastanneet arvioivat, että ilmapiiri heidän keskuksissaan on myönteinen.

Kesäkuun alussa tehtyyn kyselyyn vastasi noin puolet aikuisten ja perheiden pysyvien vastaanottokeskusten toiminnasta vastaavista henkilöistä. Yli 80 prosenttia vastaajista katsoo, että tunnelma on melko myönteinen tai erittäin myönteinen.

Kesän aikana ilmapiirin ennakoidaan hieman huononevan. Liki 57 prosenttia vastaajista arvioi kuitenkin, että ilmapiiri heidän vastaanottokeskuksissaan säilyy myönteisenä. Vajaa 10 prosenttia vastaajista uskoi, että ilmapiiri muuttuu syksyyn mennessä melko kielteiseksi.

Tunnelmia arvioidaan latistavan muun muassa turhautuminen turvapaikkapäätösten odottamiseen ja kielteiset päätökset, joiden määrä on lisääntynyt. Osa turvapaikanhakijoista ei vielä ole päässyt edes Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhutteluun. (siirryt toiseen palveluun)

Grafiikka
Kysely toteutettiin 31.5.-9.6.2016.Yle Uutisgrafiikka
Grafiikka
Kysely toteutettiin 31.5.-9.6.2016. Yle Uutisgrafiikka

Ylen kyselyyn vastanneet työskentelevät vastaanottokeskuksissa johtajina, apulaisjohtajina tai vastaavina ohjaajina. Vastaajia oli 54, mutta osa heistä vastaa useamman keskuksen toiminnasta.

Kesäkuun alussa toiminnassa oli 124 vastaanottokeskusta eri puolilla Suomea. Kysely lähetettiin aikuisten ja perheiden pysyviin vastaanottokeskuksiin. Väliaikais- ja hätämajoitusyksiköt, joita oli 13, jäivät kyselyn ulkopuolelle.

Tammikuussa tunnelma oli korkealla

Viime syksynä vastaanottokeskuksissa elettiin kiihkeitä aikoja, kun uusille tulijoille etsittiin tiloja ja uusia keskuksia perustettiin.

" Alussa oli erittäin ahdasta, moni joutui nukkumaan patjoilla lattialla ja yleisiä pesutiloja ei ollut riittävästi. Samalla traumattiset kokemukset tulivat pinnalle ja moni oli hyvinkin hermostunut. Ihmissalakuljettajien tarinat ihmemaasta eivät toteutuneet."

"Tullessaan turvapaikanhakijat olivat epävarmoja tilanteestaan ja asemastaan. Osin oli myös ennakkoluuloja suomalaisiin ja muihin turvapaikanhakijoihin."

"Jokainen jousti ja laittoi kaiken peliin, ettei yksikään suojelua hakenut jäänyt kadulle."

Kun alkuvaiheesta selvittiin, tunnelmat olivat kyselyyn vastanneiden arvioiden mukaan vuoden alussa vielä nykyistäkin korkeammalla.

Vastaajista 87 prosenttia arvioi, että ilmapiiri oli viime tammikuussa joko melko myönteinen tai erittäin myönteinen. Tuolloin suurin osa turvapaikanhakijoista oli ollut Suomessa korkeintaan muutaman kuukauden.

Yhdessä iloitaan ja surraan

Myönteisen ilmapiirin syinä vastaajat pitävät muun muassa ammattitaitoista ja kokenutta henkilökuntaa, turvapaikanhakijoiden asiallista ja yhdenvertaista kohtelua ja sitä, että turvapaikanhakijat ja työntekijät luottavat toisiinsa ja kunnioittavat toisiaan.

" Mielestäni vastaanottokeskuksessamme oli alusta asti hyvä ja ihmisläheinen tekemisen meininki, ja se on vain parantunut ajan kuluessa. Asukkaat ovat aktiivisesti mukana arjessa."

" Ilmapiiri ja luottamus asukkaiden ja työntekijöiden välillä on hyvä ja toisia kunnioittava. Keskuksessa on hyvä yhteishenki ja yhdessä iloitaan myönteisistä turvapaikkapäätöksistä ja surraan kielteisiä."

 "Ihmiset kohdataan ihmisinä, joilla on epävarma ja vaikea tilanne elämässään, mutta jotka eivät kuitenkaan ole avuttomia avunkohteita."

Turvapaikanhaun alkuvaiheessa monet maahan tulleista olivat innostuneita ja helpottuneitä perille pääsystä. Tunnelmaan on vaikuttanut myös se, millä tavoin vastaanottokeskus on paikkakunnalla otettu vastaan.

 "Ilmapiiri alusta asti ollut myönteinen, asiaa on helpottanut paikallisten asukkaiden hyvä vastaanottofiilis turvapaikanhakijoista."

"Mutkattomat ja ongelmattomat suhteet ympäröivään yhteiskuntaan ovat vaikuttaneet myönteisesti ilmapiiriin."

Kaikilla paikkakunnilla turvapaikanhakijoita ei haluttu ottaa vastaan, ja vastaanottokeskuksia vastaan jopa hyökättiin.

Odottaminen ahdistaa

Kutsut Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhutteluihin ovat nostaneet mielialaa, kun on huomattu, että asiat etenevät, vaikkakin hitaasti.

Toisaalta turvapaikanhakijoiden asioiden käsittely eri tahtiin on aiheuttanut pahaa mieltä. Ihmisten on vaikea ymmärtää sitä, miksi syyskuussa turvapaikkaa hakeneita odottaa yhä kutsua puhutteluun, kun marraskuussa saapuneita on jo haastateltu. Odottaminen on raskasta ja epätietoisuus rassaa.

" Maahanmuuttoviraston käsittelyaikojen pituus ahdistaa osaa asiakkaista."

" Pitkittynyt odotusaika lisää turhautumista ja erityisesti pelkoa. Suomi-kuva alkaa murentua."

"Pidentyvät odotusajat päätöksistä rassaavat luonnollisesti ihmisten mieltä. Meillä perhekeskuksessa se näkyy vanhempien oireiluna, koska he ovat tietysti huolissaan erityisesti lastensa tulevaisuudesta."

Turhautumista ja toimettomuutta on yritetty estää järjestämällä toimintaa vastaanottokeskuksissa ja niiden ulkopuolella. Valtaosa kyselyyn vastanneista ilmoitti, että turvapaikanhakjoita on ollut tai on vapaaehtoistöissä, töissä, työharjoittelussa tai työhön tutustumisjaksoilla.

Kielteisiä päätöksiä pelätään

Loppukeväästä lähtien päätöksiä ja etenkin kielteisiä päätöksiä on alkanut tulla aiempaa tiuhempaan tahtiin. Tämä näkyy ja heijastuu myös vastaajien odotuksiin loppukesän tilanteesta.

" Päätöksiä on alkanut tulla. Ilmapiiri vaihtelee siksi melko tavalla, jotkut ovat murheellisia, toiset iloisempia ja toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. Ilmapiiri on jännittynyt niiden kohdalla, jotka odottavat päätöksen tulevan pian."

"Tällä hetkellä mahdollisten kielteisten päätösten pelko vaikuttaa jo mielialaan."

" Surua ja epätoivoa lisäävät tieto siitä, että turvapaikkalinjaus on tiukentunut ja perheenyhdistäminen on tehty lähes mahdottomaksi."

 " Ilmapiiriä sekoittavat tällä hetkellä Dublin-palautukset ja kielteiset turvapaikkapäätökset."

Vastaanottokeskuksia on suljettu ja niitä suljetaan (siirryt toiseen palveluun)vielä lisää. Pääosin marraskuun loppuun mennessä toiminta lakkaa yli kahdessakymmenessä aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksessa. Osa kyselyyn vastanneista arvioi, että lakkautukset huonontavat ilmapiiriä.