Kuopion ratapiha vihdoin remonttiin – hallitukselta hankkeelle viisi miljoonaa euroa

Rahaa perusväylänpidon lisärahoituksesta sai myös valtatie 23 Varkauden ja Viinijärven väliin rakennettavien ohituskaistojen rakentamiseen.

raiteet
Rautatiekisko
Sini Ojanperä / Yle

Hallitus on myöntänyt viisi miljoona euroa Kuopion rautatieaseman ratapihan rakenteiden uusimiseen. Summalla uusitaan ratapihan huonokuntoisia rakenteita, raiteistoja ja vaihteita aseman toimivuuden varmistamiseksi.

Isompaa remonttia asemalla päästään tekemään, kunhan kaupungin suunnitelmat asemanseudun kehittämiseksi valmistuvat.

Liikenneviraston hankesuunnitteluosaston apulaisjohtaja Siru Kosken mukaan nyt toteutettavat uudistukset ovat lähinnä sellaisia, joilla nykyisenkaltainen liikenne pystytään ylläpitämään.

– Kun isompi ratapihahanke aikanaan lähtee käyntiin, siinä yhteydessä otetaan käsittelyyn myös katokset, radan alapuolinen tunneli ja muita rakenteita. Neuvotteluja asiasta pitää vielä käydä.

Kosken mukaan hankkeen tarkempi aikataulu on vielä hahmottumatta, mutta aikaa sen toteuttamiseen on ensi vuoden alusta kolme vuotta. Remontin aikana junien liikennöintiin saattaa tulla pieniä muutoksia, kuten esimerkiksi lähtölaiturien vaihtumisia.

Rahaa hallituksen perusväylänpidon lisärahoituksesta sai myös valtatie 23 Varkauden ja Viinijärven väliin rakennettavien ohituskaistojen rakentamiseen. Summa on neljä miljoonaa euroa.

Perustelujen mukaan väylä on tärkeä elinkeinoelämän kuljetuksille sekä Varkauden seudun puunjalostustehtaiden puuhuollolle. Tie on kuitenkin mäkinen, mutkainen ja kapea. Tavoitteena on parantaa erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta.

Kolmas pohjoissavolainen kohde on Siilinjärvellä sijaitsevan Yaran eritasoliittymä, jolla kaivostie ohjataan Kantatie 75:n alitse. Tällä parannetaan liittymän liikenneturvallisuutta.

Kaikkiaan seuraaville kolmelle vuodelle osoitettua lisärahoitusta jaettiin 364 miljoonaa euroa.