1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Valiokunta valmis lieventämään rekkaliikennesäädöksiä

Uusi laki sallisi EU- ja ETA-maiden kuorma-autoille liikennöimisen Suomessa.

politiikka
Poliisi tarkistaa rekan papereita.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Eduskunnan liikennevaliokunta on mietinnössään valmis hyväksymään kabotaasi- eli valtion sisäiset kuljetukset toisessa maassa rekisteröidyillä kuorma-autoilla. Valiokunta myöntää mietinnössään, että Suomen omien säädösten lieventäminen saattaa heikentää suomalaisten kuljetusyritysten kilpailukykyä halpatyövoimamaiden kanssa, mutta antaa suomalaisille toisaalta liiketoimintamahdollisuuksia muualla.

Valiokunta pitää hallituksen esitystä ainoana mahdollisena ratkaisuna Suomelle nykyoloissa. EU-komissio on jo pitkään uhannut Suomea EU-tuomioistuimella sen tiukkojen rajoitusten vuoksi.

Sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton edustajat jättivät mietintöön eriävän mielipiteen, jossa vaaditaan lain hylkäämistä. Heidän mielestään esitys lisää harmaata taloutta. He pelkäävät lain myös johtavan kuljetuskaluston ulosliputukseen.

Lue seuraavaksi