Vekaransalmen uusi silta tehostaa puukuljetuksia Savosta Etelä-Karjalaan

Metsäteollisuuden kasvava puuntarve vaatii tehokkaasti toimivaa tieverkkoa. Puukuljetusten kannalta uusi silta on lossia sujuvampi tapa ylittää Vekaransalmi

Kotimaa
Vekaransalmen lossi
YLE / Timo Ikonen

Lossin korvaaminen sillalla Sulkavan Vekaransalmella on tervetullut uudistus puunjalostusteollisuudelle. Uusi silta nopeuttaa puutavaran kuljetuksia Savosta Etelä-Karjalan tehtaisiin.

Huomattava määrä Etelä-Karjalan tehtaiden puuvirrasta tulee Savon alueelta.

Metsäkeskuksen elinkeinopäällikön Pekka Vainikan mukaan Vekaransalmen lossi on ollut yksi sellainen kapeikko, joka on häirinnyt puunkuljetusten tehostamista. Lossin painorajoitus estää yli 70 tonnin painoisten ajoneuvojen kulkemisen Vekaransalmen kautta. Kiinteä silta tuo tähän muutoksen.

– Puun kysyntä ja tarve tulevat kasvamaan todella voimakkaasti, Vainikka huomauttaa.

– Hakkuumäärät nousevat, hakkuita tehdään aiempaa enemmän myös kesäaikaan ja kelirikkoaikaan. Tämä edellyttää tieverkolta ympärivuotista käyttökelpoisuutta, hän jatkaa.

Vainikan mukaan metsäteollisuus käyttää puuta kolmen vuoden kuluttua 10-12 miljoonaa kuutiota enemmän kuin nyt. Tämän tarpeen tyydyttämiseksi olisi Vainikan mukaan muistettava myös alempiasteisen tieverkon kunnostus.

Uutinen Vekaransalmen lossista luopumisesta koskettaa elinkeinopäällikkö Pekka Vainikkaa henkilökohtaisestikin.

– Todella tervetullut tieto. Vaikka toki on myönnettävä, että kesälomareissuilla Savonlinnaan tuli usein ajettua sieltä Vekaransalmen kautta ihan sen lossin tunnelmallisuuden takia.