Väitös: Rauhanturvaajien kokemukset tulisi ottaa käyttöön nykyistä laajemmin

Kotimaa
Suomalainen rauhanturvaaja partioimassa Afganistanissa 2009.
Suomalainen rauhanturvaaja partioimassa Afganistanissa 2009.Yle

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan rauhanturvaajien kokemusasiantuntijuutta kannattaisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Tämä takaisi tulevaisuuden rauhanturvaajille mahdollisimman paljon ennakkotietoa hakeutumisvaiheessa. Lisäksi rauhanturvaajien esille nostamat koulutuksen kehittämistarpeet ovat arvokasta tietoa rauhanturvaajien eteen tulevien haasteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Aiheesta väittelevän Kati Kivistön mukaan rauhanturvaoperaatioiden onnistumisen perusedellytyksenä ovat rauhanturvatyön luonteen mahdollisimman hyvin hahmottavat ja hyvinvoivat rauhanturvaajat. Tähän on syytä kiinnittää huomiota jo rekrytointivaiheessa.

Suomalaisten osuus YK:n rauhanturvatoiminnassa on ollut merkittävää. 60 vuoden aikana hankittu kansallinen rauhanturvaosaaminen on kansainvälisesti tunnustettua. Väitöstutkimuksella haluttiin tuoda esiin rauhanturvaajien näkemyksiä sekä uutta tietoa rauhanturvaajaksi hakeutumiseen, koulutukseen ja työhön.

Kivistö muodostaa tutkimuksessaan kolme tyyppitarinaa, jotka ovat sankareiden- oikean ajoituksen sekä taloudellisten kannustimien tarinat. Niiden kautta avautuvat tehtävään hakeutumisen syyt ja taustatekijät.

Aihetta on tutkittu kansainvälisesti erittäin vähän, joten YK ja Suomen Puolustusvoimat ovat myöntäneet siviilitaustaiselle tutkijalle luvan tarkastella ilmiötä rauhanturvaajien näkökulmasta.

Koulutusasiantuntijan oikeusministeriössä työskentelevän Kati Kivistön väitöstutkimus perustuu rauhanturvaajien haastatteluaineistoon. Tutkimukseen on haastateltu UNIFIL-operaatiossa palvelleita 30 rauhanturvaajaa kaksi kertaa heidän palvelusvuotensa aikana.

Kivistön väitöstilaisuus on perjantaina Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.