Lapin liitolle 249 000 euroa AIKO-rahaa

Alueellisten innovaatioiden kehittämiseen tarkoitetulla tuella rakennetaan Lapissa älykäs arktinen osaamiskeskittymä. Rahalla kehitetään myös arktista digitalisaatiota.

arktinen alue

Lapin liitto on saanut alueellisten innovaatioiden AIKO-kokeilurahaa 249 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus suunnataan Lapissa älykkään arktisen osaamiskeskittymän rakentamiseen sekä arktiseen digitalisaatioon ja robotiikkaan.

- Lapissa AIKO-kokeilut pyritään saamaan liikkeelle heti kesän jälkeen, jotta nopean kokeilurahoituksen ajatus saadaan toteutumaan, kertoo Lapin liiton kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl.

Valtion rahoitusosuus AIKO-kokeiluissa on 70 prosenttia ja kokeilun toteuttajan osuus 30 prosenttia. Yhteensä hallitus jakoi AIKO-toimintaan yhdeksän miljoonaa euroa. AIKO-kokeilutoiminta jatkuu myös kahtena seuraavana vuonna ja niille osoitetaan vuosittain erilliset määrärahat.

Kaikkiaan AIKO-rahoitusta on käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016 - 2018. Tästä rahoituksesta käytetään tänä vuonna noin 4,5 miljoonaa euroa valtion, kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvusopimuksiin ja toiset 4,5 miljoonaa euroa maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen toimiin.