GTK tutkii Sodankylän ja Kittilän maaperän

Geologian tutkimuskeskus selvittää eri alkuaineiden luonnollisia taustapitoisuuksia eri maalajeissa. Viranomaiset haluavat tietoa esimerkiksi siitä, miten suuria raskasmetallipitoisuuksia eri maalajeissa voi luonnostaan olla.

Geologian tutkimuskeskus
Suotuminen
Uula Kuvaja / Yle

Geologian tutkimuskeskuksen nelihenkinen tutkimusryhmä ottaa maaperänäytteitä Sodankylässä 13-23.6 ja Kittilässä 27.6 - 8.7. Näytteet otetaan lapiolla alle metrin syvyisistä kuopista, eikä näytteenotosta tule GTK:n mukaan ympäristölle haittaa.

Maaperänäytteiden perusteella lasketaan maalajikohtaiset tunnusluvut eri alkuaineiden pitoisuuksista. Tietoa luonnollisista taustapitoisuuksista tarvitaan, jotta voidaan arvioida esimerkiksi maaperän pilaantuneisuutta tai kaivostoiminnan vaikutuksia.