Hyppää sisältöön

Mätäjoen kalakuolemiin johtaneen liuotinvuodon syytteet hylättiin

Maaliyhtiö Teknokselta pääsi satoja litroja liuotinta kunnostettuun taimenjokeen keväällä 2013. Kärjäoikeus kuitenkin katsoi, ettei teko ollut tahallinen ja hylkäsi kolmea yhtiön työntekijää kohtaan nostetut syytteet.

Kuva: Jarno Virtanen / Yle

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet ympäristörikoksista Mätäjoen liuotinvuodon tapauksessa.

Teknos Oy:n Pitäjämäentehtaan kunnossapitopäällikköä, varasto-osaston esimiestä sekä varastomiestä syytettiin muun muassa törkeästä ympäristön turmelemisesta toukokuussa 2013 tapahtuneen liuotinvuodon takia.

Teknoksen maalitehtaalta pääsi 500-1000 litraa liuottimia tehtaan sadevesiviemäriin ja sitä kautta Mätäjokeen.

Käräjäoikeuden mukaan varasto-osaston esimies oli laminlyönyt työntekijänsä asianmukaisen ohjeistuksen, mutta se ei ollut törkeää huolimattomuutta mitä ympäristön turmeleminen rikosoikeudellisesti edellyttää.

Käräjäoikeuden mukaan kunnossapito-osaston päällikkö ja varastotyöntekijä eivät olleet menetelleet asiassa huolimattomasti, joten syytteet hylättiin.

Lisäksi oikeus katsoi, että vahinko oli lyhytaikainen eikä sillä ollut merkittäviä haitallisia seurauksia ympäristölle.

Mätäjokeen istutettu taimenkanta osin kuoli vuodon takia. Teknos on osallistunut Mätäjoen kunnostamiseen vuodon jälkeen.