Näkökulma: Orpon paineet alkoivat heti

Sosiaalisen vastuun korostaminen oli retorinen avaus, jolla palauttaa laaja kannatuspohja ja Orpon sanoin tehdä kokoomuksesta suomalaisten näköinen puolue, arvioi politiikan erikoistoimittaja Riikka Uosukainen näkökulmassaan.

Riikka Uosukainen Kuva: Kalevi Rytkölä / Yle

Kokoomuksen vastavalitun puheenjohtajan Petteri Orpon arki alkoi sunnuntaina. Kokouspaikan käytävillä kävi ilmi, että Orpoon kohdistuu puolueessa monenlaisia, osin ristiriitaisia odotuksia.

Orpoon kohdistuu yksi yhteinen, vahva toive. Hänen odotetaan palauttavan kadonneet kannattajat ja nostavan kokoomuksen taas maan suurimmaksi puolueeksi.

Osa kokoomuslaisista, puolueen oikea siipi ja erityisesti Lepomäen tukijat, odottavat Orpon ajavan kilpailukykysopimuksesta huolimatta tiukasti työmarkkinoiden uudistamista. Heidän mielestään paikallista sopimista on oltava valmis edistämään lainsäädännöllä hallituskauden aikana, vaikka markkinaliberalistiseksi koettua mielikuvaa kokoomuksesta on pidetty yhtenä esteenä laajan kannattajapohjan palauttamiselle. Yleissitovuuden poistaminen solahti puoluekokouksessa aloitteesta kokoomuksen tavoitteeksi, vaikkei pitänyt.

Ylen haastattelussa nuori kokousedustaja toivoi oikeistolaista politiikkaa, mutta uuden puheenjohtajan linjauksista sitä ei löydä.

Orpo palautti viikonloppuna pitämissään puheissa kokoomuslaiseen retoriikkaan sosiaalisen omantunnon ja köyhyyden. Ihmisten arkea pitää ymmärtää ja tehdä politiikkaa sen pohjalta, köyhyydestä ja vähäosaisuudesta puhutaan hänen mielestään liian vähän.

Puhe oli suunnattu puolueen maltilliselle siivelle, sosiaalireformisteille, jotka nostivat Orpon puheenjohtajaksi. Puoluejohto kiisti puheenjohtajataistelun aikana linjaristiriidat, mutta puoluekokouspaikan käytävillä niistä puhuttiin.

Sosiaalisen vastuun korostaminen oli retorinen avaus, jolla palauttaa laaja kannatuspohja ja Orpon sanoin tehdä kokoomuksesta suomalaisten näköinen puolue. Maan suurin puolue.

Kokoomuksen profiloituminen keskemmälle alkoi heti, mutta miten se käytännössä onnistuu vahvan keskustan rinnalla ja perus-porvarihallituksen ohjelmalla, onkin toinen juttu. Pikavoittoja ei Orpokaan kokousväelle luvannut.