Hyppää sisältöön

Kunniaväkivalta Suomessa: pakkoavioliittoja ja tappouhkauksia – Ihmisoikeusliitto vaatii parempaa puuttumista

Kunniaan liittyvä väkivalta ilmenee muun muassa sosiaalisena kontrollointina, fyysisenä väkivaltana ja uhkailuna. Ihmisoikeusliitto vaatii viranomaisilta parempaa tunnistamista ja puuttumista kunniaväkivaltaan.

Kunniaan liittyvä väkivalta on yhteisöllistä väkivaltaa, jolla pyritään suojaamaan tai palauttamaan perheen tai suvun kunniaa. Kuva: Yle

Suomalaisten viranomaisten kyky tunnistaa ja puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan on puutteellista, selviää Ihmisoikeusliiton tuoreesta selvityksestä.

Ihmisoikeusliiton mukaan kunniaan liittyvä väkivalta on Suomessa olemassa oleva ilmiö, johon viranomaisten tulee kyetä puuttumaan. Selvityksen mukaan kunniaan liittyvä väkivalta pysyy usein viranomaisilta piilossa pitkään ja se tulee esille vasta äärimmäisen vakavissa tilanteissa.

Se meinas melkein lyödä mua, että etkö häpeä, miten sä oot pukeutunut, jos sä olisit mun sisko, mä olisin tappanut sut.

Lainaus selvityksestä

Kunniaan liittyvä väkivalta on yhteisöllistä väkivaltaa, jolla pyritään suojaamaan tai palauttamaan perheen tai suvun kunniaa.

Selvityksen mukaan kunniaan liittyvä väkivaltaa kohdistuu useimmiten naisiin. Suomessa tyttöjen ja naisten kokema kunniaan liittyvä väkivalta ilmenee muun muassa kotiin eristämisenä ja muuna sosiaalisena rajoittamisena, valvontana sekä fyysisenä väkivaltana ja sillä uhkailulla.

Merkittävä ero kunniaan liittyvän väkivallan ja muun lähisuhdeväkivallan välillä selvityksessä ilmeni se, että tekoja ei pyritä salaamaan tai peittelemään. Kun lähisuhdeväkivallan tekijä pyrkii yleensä pitämään teot perhepiirin salaisuutena ja ne tuottavat tekijälle häpeää, kunniaan liittyvään väkivaltaan suhtaudutaan yhteisön sisällä avoimemmin.

Pakkoavioliitot halutaan kieltää

Yksi kunniaväkivallan ilmenemismuoto on pakkoavioliitot, joiden kriminalisointia Ihmisoikeusliitto vaatii. Suomessa pakkoavioliittoja ei ole erikseen kriminalisoitu, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

[Väkivalta] kohdistuu naisiin sen takia, että nainen nähdään tavallaan miehen kunniana tietyissä kulttuuripiireissä.

Lainaus selvityksestä

Ihmisoikeusliittoon on tullut useita yhteydenottoja, joissa alaikäinen tyttö pelkää perheensä tai sukunsa suunnittelevan hänen naittamistaan lähtömaassa asuvan sukulaisen kanssa. Tyypillisesti huoli nousee esiin ennen lähtömaahan tehtävää lomamatkaa.

Ihmisoikeusliiton teettämän Kunniakäsitykset ja väkivalta – selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa -raportin aineisto muodostui 32 teemahaastattelusta maahanmuuttajataustaisten ihmisten ja eri alojen ammattilaisten kanssa, poliisiasiakirja-aineistosta, verkkokyselystä opetusalan ammattilaisille ja pohjoismaisten käytäntöjen kartoituksesta.

Selvitys on luettavissa täällä (siirryt toiseen palveluun).