Eduskunnan tarkastusvaliokunta moittii ministeriötä OKL-asiassa – Ei pelasta Savonlinnan opettajakoulutusta

Eduskunnan tarkastusvaliokunta moittii opetusministeriötä siitä, ettei se ole seurannut Savonlinnan opettajakoulutukseen tarkoitetun kahden miljoonan euron käyttöä. Valiokunta on myös huolissaan Savonlinnan opettajakoulutuksen lopettamisen aiheuttamista ongelmista.

Kotimaa
Opiskelijoita kampuksella.
Yle

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on hyväksynyt hallituksen vuosikertomusta 2015 koskevan mietinnön. Siinä valiokunta lausuu melko tiukkasanaiset moitteet Savonlinnan opettajakoulutuksen myönnetyn kahden miljoonan euron käytöstä.

– Kävimme huolella läpi lopetuspäätöksen ja sen seuraukset. Siinä oli useita asioita, jotka ansaitsee tulle läpikäydyksi, valiokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma (sd) sanoo.

– Lisärahan käyttöä ei ole seurattu eikä ole tietoa mihin raha on mennyt. Kokonaisvaikutuksia Savonlinnan aluetalouteen ei ole päätöksessä huomioitu, Heinäluoma sanoo.

Tarkastusvaliokunnan mielestä on syytä pohtia yliopistojen rahoitusta ohjaavien kriteerien soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta opettajankoulutukseen, joka on suoraan ammattiin valmistavaa koulutusta ja jossa jatko‐opintoja ja tutkijakoulutusta tehdään muita tieteenaloja vähemmän.

– Koska päätöksenteko tapahtuu yliopiston toimesta ja sen omista tarpeista, ei siinä oteta huomioon päätösten mahdollisia vaikutuksia esimerkiksi alueen talouteen eikä myöskään kokonaistaloudellisia vaikutuksia julkiselle sektorille. Valiokunta pitää tärkeänä, että valtiolla on rahoittajana oimiessaan mahdollisuus esittää tarpeelliseksi katsomiaan toiminnallisia ehtoja rahoitukselle, valiokunta toteaa.

Valiokunta kantaa huolta Savonlinnan kaltaisten seutukaupunkien tulevaisuudesta. Valiokunnan mietintö ei sinällään johda rahojen takaisinperintään puhumattakaan Itä-Suomen yliopiston päätökseen lopettaa Savonlinnan opettajakoulutus.

– Uskon, että tämä selvitys antaa tukea Savonlinnalle ja sen kaltaisille kaupunkiseuduille.