Erilaiset lakitulkinnat varjostavat sote-yhtymä Soitea – toimitusjohtaja on silti laillisuudesta luottavainen

Keski-Pohjanmaan uusi sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Soite on käynnistynyt ristiriitaisissa tunnelmissa. Kokkolan ylivalta yhtymävaltuuston kokoonpanossa aiheuttaa erimielisyyksiä.

kuntapolitiikka
Lääkäri mittaamassa potilaan verenpainetta.
Yle

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Soiten toimitusjohtaja Ilkka Luoma ei näe yhtymän perussopimuksessa ongelmaa, vaikka yhtymä poikkeaa erikoissairaanhoitolaista.

Erikoissairaanhoitolain vastaisesti toimimista valmistelijat perustelevat sillä, että kunnilla on heidän mukaansa laillinen mahdollisuus sopia päätösvallan jaosta.

Soiten perussopimus pohjaa Pohjois-Karjalan Siun soten perussopimukseen. Siinä päätösvalta on jaettu samalla tavalla kuin Keski-Pohjanmaan Soitessa – erikoissairaanhoitolaista on siis poikettu myös Pohjois-Karjalassa.

Soiten ensimmäisessä kokouksessa käytiin asiasta keskustelua, kertoo Ilkka Luoma.

– En kuitenkaan sanoisi, että valtuutettujen kesken olisi ollut mitään eripuraa havaittavissa kokouksessa.

Voiko laista poiketa?

Suurin kysymys on, onko erikoissairaanhoitolaista laillista poiketa. Kritisoijien mukaan ei ole. Toimitusjohtaja Ilkka Luoma vakuuttaa, että poiketa voi, mutta myöntää, että kyse on lain tulkinnasta.

– Laillisuuskysymystä on eri tavoin selvitetty. Kuntaliiton nettisivuilta löytyy ohje, jossa todetaan, että uuden kuntalain mukaan kunnat voivat sopia päätösvallasta myös toisin kuin erikoissairaanhoitolaki määrää.

Luoma kertoo, että asiasta on oltu yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön. Sieltä on saatu vastaus, että kuntien niin sopiessa uusi kuntalaki antaa mahdollisuuden poiketa erikoissairaanhoitolain pykälästä päätösvallan jakamisen osalta.

Koko Soitesta erikoissairaanhoidon euromääräinen osuus on vajaa kolmannes, eli suurin osa sen päätöksenteon alaisesta toiminnasta koskee muuta kuin erikoissairaanhoitoa. Ilkka Luoma kertoo tämän olevan yksi perustelu sille, miksi päätösvalta jaetaan Soitessa eri tavalla kuin erikoissairaanhoitolaki määrää.

Kaikki eivät ole hyväksyneet

Lainvoimaisia uudistetun perussopimuksen hyväksyneitä kuntia on seitsemän. Lestijärvi ei ole hyväksynyt Soiten perussopimusta, eikä Toholammin kunnanvaltuusto ole käsitellyt sopimusta. Kannuksen päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, ja siksi sen päätös ei ole lainvoimainen. Muut 7 kuntaa ovat hyväksyneet perussopimuksen.

Ilkka Luoma sanoo, että hänellä on toimitusjohtajana kohtuullisen luottavainen olo Soiten tulevaisuudesta ja laillisuudesta.

– Kuntaliitto on kuntien etua ajava varsin vahva asiantuntijaorganisaatio. Lisäksi taustalla on ministeriön lain tulkinta. Vastuullisen valmistelun näkökulmasta katsottuna asiaa on selvitetty useamman asiantuntijan taholta, Luoma kuvailee.

Luoma ei usko, että Kokkola ryhtyisi määräilemään Soitessa maakunnan kustannuksella.

– Henki on ollut hyvä ja tavoitteet yhtenäiset. En osaa tunnistaa intressiristiriitaa, miksi jollakin jäsenkunnalla olisi erilaiset tavoitteet kuin muilla.