1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Arabia (Yritys)

Vanha Arabian keramiikkatehdas uudistuu – tässä neljä loppusuoran ehdotusta tulevaksi

Arabiazza, Frank, La Dolce Vita ja Kilta -nimiset työt jatkavat kilpailua siitä, minkä suunnitelman mukaan historiallista Arabian tehdaskorttelia aletaan rakentaa.

"Kilta". Ehdotuksessa kortteliin tulisi uusia aukioita ja poikittainen kulkuyhteys sen läpi. Vanhoihin tehdasrakennuksiin tulisi muun muassa asuntoja ja hotelli, lisäksi rakennettaisiin uusia asuinrakennuksia.

Helsingin Arabiankadun tehdaskorttelin arkkitehtikilpailun finalistityöt ovat Arabiazza, Frank, La Dolce Vita ja Kilta.

Eläkevakutuusyhtiö Varma kutsui keväällä Arabiankadun ja Muotoilijankadun välissä Hämeentien varressa sijaitsevan korttelin kehittämiseksi yhdeksän arkkitehtitoimistoa. Näistä töistä asiantuntijatuomaristo on valinnut neljä kilpailutyötä ideakilpailun viimeiseen vaiheeseen. Kilpailun lopputulos julkistetaan lokakuussa.

Kilpailun tavoitteena on Arabia135-korttelin kehittäminen "eläväksi kaupunkiympäristöksi kaupunkikuvallisesti hallitulla ja taloudellisesti kannattavalla tavalla", kertoo Varma tiedotteessaan.

– Uudistuksen lähtökohtana on ollut se, että Arabia135-tehdaskortteli on koko alueen sydän.

– Jatkosuunnittelussa tuomaristo toivoo ratkaisuja, jotka lisäävät alueen toiminnallisuutta ja urbaania yhteisöllisyyttä, mikä nostaa koko tehdaskorttelin ja myös alueen arvoa, sanoo Varman kiinteistöistä vastaava sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi.

Varma suunnittelee rakennuttavansa kortteliin liiketilojen lisäksi myös vuokra- ja omistusasuntoja.

"Arabiazza". Ehdotuksen mukaan Arabian korttelin kokonaisuus on nykyisellään suurimittakaavainen, kompleksinen ja osin jopa kaoottinen. Historialliset kerrostumat ovat kuitenkin oleellinen osa paikan identiteettiä. Kilpailutyössä kaupunkitilat jäsennetään uudelleen "uuden aktiivisen sydämen" eli kaupunkiaukion ympärille. Tavoitteena on selkeyttää ja luoda elävä kaupunki kaupungissa.
"La Dolce Vita". Ehdotuksessa korttelin uudeksi maamerkiksi muodostuu korkea terassiasuinrakennus. Alue myös jakautuisi pienempiin "omaleimaisiin mutta kokonaisuutta tukeviin" kortteleihin. Näitä olisivat käsityöläiskortteli, kaupan kortteli ja kampuskortteli.
"Frank". Myös tämän ehdotuksen tekijät korostavat vanhan tehdaskorttelin poikkeuksellista mittakaavaa, historiallista kerroksellisuutta ja monipuolisia toimintoja. Kilpailutyölle ominaista ovat pystysuorat linjat ja korttelin sisäisten liikenneväylien avaaminen. Ehdotuksessa korttelin toiminnot näyttäytyisivät "mahdollisimman avoimesti" näiden reittien varrella ja lähiympäristössä.