Paljonko ruohonleikkuusta tai lastenhoidosta saa maksaa veroista piittaamatta? Saisit kotitalousvähennystä jo pikkumenoista

Kun kotitalous palkkaa tilapäisen lastenhoitajan, nuoren remonttiapulaisen tai ikkunanpesijän, maksubyrokratia voi hirvittää. Yhden luukun nettipalvelut vähentävät työnantajan päänvaivaa. Monet eivät tiedä, että kotitalousvähennystä saa jo pienistä menoista, joista työnantajan ei tarvitse maksaa ennakonpidätystä tai vakuutusmaksuja.

talous
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Pimeästi maksaminen voi tuntua houkuttelevalta, kun sukulaisnuori hoitaa lapsia viikon tai tuttava käy leikkaamassa kotipihan nurmikkoa. Alle 18-vuotiaalle pikkusummia voikin maksaa puhtaana käteen, ilman ennakonpidätystä ja vakuutuksia. 18 vuotta täyttäneistä puolestaan työeläkevakuutusmaksua pitää maksaa jo reilun viidenkympin palkasta kuussa. Tilapäisen työnantajan maksuihin (siirryt toiseen palveluun) on tarjolla nettipalveluita, joista tiedot menevät tarvittaviin paikkoihin.

Monet eivät tiedä, että kotiin palkatusta avusta voi saada kotitalousvähennystä (siirryt toiseen palveluun), vaikka palkkasumma olisi niin pieni, ettei siitä tarvitse maksaa ennakonpidätystä tai työnantajan vakuutusmaksuja. Vähennystä voi saada kotitaloustyöstä, hoivatyöstä tai remonttityöstä.

Alle 18-vuotiaalle saa maksaa 1500 euroa puhtaana käteen

Esimerkki: Perheenäiti palkkaa alle 18-vuotiaan nuoren hoitamaan lapsiaan. Jos äiti maksaa hoidosta palkkaa 1500 euroa vuodessa, hän saa kotitalousvähennystä omavastuun jälkeen 125 euroa. Jos perheessä on kaksi aikuista, molemmat voivat maksaa nuorelle tämänsuuruisen palkan ja saada kotitalousvähennyksen. Tapaturmavakuutus täytyy ottaa, mutta ennakonpidätystä tai eläkevakuutusmaksua ei tarvitse maksaa.

Kun palkkaa töihin alle 18-vuotiaan nuoren, hänelle saa maksaa tilapäisistä töistä kalenterivuoden aikana enintään 1500 euroa puhtaana käteen. Sillä ei ole merkitystä, mitä nuoren muualta saamat tulot koko vuoden aikana ovat. Maksajan pitää kuitenkin tehdä palkasta ilmoitus Verohallinnolle. Silloin voi myös saada kotitalousvähennyksen.

Eläkevakuutusmaksua ei tarvitse maksaa, kun työntekijä on alle 18-vuotias. Ensi vuonna eläkeuudistus alentaa työeläkevakuutuksen ikärajan 17 vuoteen. Tapaturmavakuutus pitää ottaa, jos palkka on pikkusummaa isompi.

18 vuotta täyttäneistä maksettava vakuutusmaksua

Esimerkki: Kotitalous palkkaa keittiöremonttiin apulaiseksi 18 vuotta täyttäneen tuttavan. Palkka avusta on 1200 euroa vuodessa. Työnantajan osuus työeläkevakuutusmaksusta on 232,80 euroa. Tämän voi vähentää suoraan verosta. Kotitalousvähennystä saa siten omavastuun jälkeen 312,80 euroa. Ennakonpidätystä tai muita vakuutuksia palkasta ei tarvitse maksaa.

Kun palkkaa töihin 18 vuotta täyttäneen, työeläkevakuutusmaksua täytyy maksaa jo reilun viidenkympin kuukausipalkasta. Sen voi kuitenkin vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Kun palkka on yli 1200 euroa, täytyy maksaa myös työttömyysvakuutusmaksua ja tapaturmavakuutusmaksua. Nekin oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Ennakonpidätystä pitää maksaa, jos palkka ylittää 1500 euroa kalenterivuodessa.

Palkanmaksu sujuu näin silloin, kun kotitöihin tuleva henkilö ei ole yrittäjä tai yrityksen työntekijä.

Minne ilmoitetaan, mihin maksetaan?

Entä miten maksut käytännössä maksetaan ja mihin niistä ilmoitetaan? Viime vuosina uudet palvelut ovat tehneet työnantajan maksuviidakon aiempaa helpommaksi.

Palkka.fi (siirryt toiseen palveluun)-palvelu on Verohallinnon, työeläkeyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja Työttömyysvakuutusrahaston maksuton nettipalvelu. Sen kautta kotitalous voi ilmoittaa tilapäisestä työstä kaikkiin tarvittaviin paikkoihin samalla kertaa. Näin tieto palkasta päätyy myös työntekijän veroilmoitukseen.

Lisäksi on maksullisia yhden luukun vaihtoehtoja, joissa tilapäisen työnantajan byrokratia on koetettu tehdä vielä yksinkertaisemmaksi.

Toinen vaihtoehto on ilmoittaa palkasta erikseen Verohallinnon verotilipalveluun, työeläke- ja vakuutusyhtiölle sekä Työttömyysvakuutusrahastolle. Tilapäinen työnantaja voi valita työeläke- ja vakuutusyhtiön vapaasti.

Nettopalkan voi maksaa työntekijälle joko suoraan tai esimerkiksi nettipalvelun kautta. Käteisellä maksaessa on hyvä kirjoittaa kuitti, josta jää kappale molemmille osapuolille.

Työntekijä, pikkutulotkin pitää ilmoittaa

Pieniä keikkatöitä tekevien yksityishenkilöiden verotettavien tulojen alaraja kulkee muutamassa tuhannessa eurossa. Tämä vaihtelee muun muassa kunnan ja seurakunnan veroprosentin suuruuden mukaan. Tuloista täytyy kuitenkin ilmoittaa Verohallinnolle. Esimerkiksi opintotuki pienentää summaa, jonka voi verottomasti ansaita.

Juttua varten haastatellut asiantuntijat: Pirjo Mäkynen, johtava veroasiantuntija Verohallinnon henkilöverotusyksiköstä ja Eija Savolainen, TyEL-tuotepäällikkö Eterasta