Liperiin suunnitelluista tuulimyllyistä jätetty kymmeniä muistutuksia

Liperin Korpivaaraan suunniteltujen tuulimyllyjen pelätään muun muassa aiheuttavan melun lisääntymistä ja maan arvon heikkenemistä. Neljän tuulimyllyn rakennusluvasta päätetään elokuussa.

tuulienergia
Kartta, johon merkitty tuulivoimaloille kaavailtu paikka.
Kartta, johon on merkitty tuulivoimaloille kaavailtu paikka.Yle

Jättituulimyllyistä on jätetty yli 50 muistutusta Liperissä. Tuulialfa-yhtiö jätti huhtikuussa rakennuslupahakemuksen neljästä tuulivoimalasta Korpivaaran kylään.

Asukkaiden muistutuksissa pelätään, että maan arvo ja käyttömahdollisuudet alueella heikkenevät, melu lisääntyy ja ihmisten sekä eläinten terveys vaarantuu.

Liperin yhdyskuntasuunnittelijan Anu Louhelaisen mukaan vain harva on vedonnut maiseman pilaantumiseen, vaikka suunnitellut tuulimyllyt ovat Euroopan korkeimpia kohotessaan liki 240 metrin korkeuteen.

Liperin teknisen lautakunnan lupajaos päättää noin 20 miljoonan euron hankkeen rakennusluvasta elokuussa.