Suomen Akatemialta merkittävä rahoitus Lapin yliopistoon

Yli puolen miljoonan euron tutkimusrahoituksen turvin yliopistossa tutkitaan uudenlaisia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimus avaa uutta näkökulmaa sote-uudistukseen.

Lapin yliopisto
Irtokirjaimista muodostettu sana sote.
Tutkimukselta odotetaan näkökulmia Sote-uudistukseen.Yle Uutisgrafiikka

Lapin yliopisto on saanut yli puolen miljoonan euron tutkimusrahoituksen Suomen Akatemialta. Hankkeessa tutkitaan konsortiona uudenlaisia tapoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksen odotetaan avaavan uutta näkökulmaa sote-uudistukseen.

Konsortio tutkii näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimus kohdistuu riskiryhmiin, mutta tuloksia voidaan soveltaa myös laajemmin kaikille suunnattuun toimintaan. Kehitettävät mallit perustuvat kokonaisvaltaiseen ja osallistavaan hyvinvointitoimintaan.

– Hankeemme tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä sekä kehittää julkishallinnon strategioita ja politiikkasuosituksia, sanoo Lapin yliopistossa hanketta johtava professori Antti Syväjärvi.

Soteen liittyvien tulosten odotetaan palvelevan koko Suomea.

– Suomen Akatemian rahoituspäätöksen perusteluissa korostettiin, että tutkimusotteemme on innovatiivinen ja se vastaa ajankohtaisiin tietotarpeisiin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden ja taiteiden tutkijat kehittävät hankkeessa tulevaisuuden strategioita ja politiikkasuosituksia, Syväjärvi sanoo.

Tutkimuskonsortiossa on mukana tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Nuorisotutkimusseurasta, Lapin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta. Hankkeessa on kaikkiaan yhdeksän osakokonaisuutta, joista Lapin yliopisto vastaa kahdesta. Tutkimusta tehdään kolmella sote-alueella sekä Kouvolan ja Vantaan kaupungeissa.

Hanke toteutetaan vuosina 2016-2019. Lapin yliopiston Suomen Akatemialta sama rahoitusosuus on 600 000 euroa. Hankkeen vastuullisena johtajana Lapin yliopistossa toimii professori Antti Syväjärvi. Koko hankekonsortiota johtaa professori Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta.