Poliisin selvitys julki: Ulkomaalaisiin kohdistuneet tehotarkastukset olivat perusteltuja

Poliisi ja rajavartiolaitos järjestivät huhtikuussa neljä ulkomaalaisiin kohdistunutta tehovalvontaiskua Helsingissä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu tilasi poliisilta selvityksen useiden saamiensa yhteydenottojen perusteella. Yhteydenottajat pitivät toimintaa kiellettynä etnisenä profilointina. Poliisin selvityksen mukaan valvonta oli perusteltua.

Kotimaa
Poliisi
Petteri Paalasmaa / AOP

Poliisin selvityksen mukaan huhtikuussa tehdyt ulkomaalaisten tehovalvontaiskut olivat perusteltuja.

Valvonnan tavoitteiksi asetettiin selvityksessä laittoman maahantulon sekä oleskelun ennaltaehkäisy, laiton työnteko ja ihmiskaupan uhrien tunnistaminen. Ulkomaalaisvalvonta perustuu yleisiin tietoihin ja kokemukseen laittomasta maahantulosta ja oleskelusta.

Toimenpiteet taas perustuivat tehtyihin havaintoihin tai saatuihin vihje- sekä analyysitietoihin. Suomessa ulkomaalaisvalvonta on poliisin vastuulla oleva, lakisääteinen tehtävä. Huhtikuinen valvonta toteutettiin yhdessä toisen toimivaltaisen viranomaisen, Rajavartiolaitoksen kanssa.

Selvityksessä korostetaan, että valvonta oli perustellusti kohdennettua. Sattumanvaraista tai etniseen taustaan perustuvaa valvontaa ei poliisin mukaan tehty. Tuloksista käy ilmi, että jokaisena valvontailtana todettiin rikkomuksia.

Hälytys- ja valvontayksikön johtaja ylikomisario Seppo Kujala muistuttaa, että ulkomaalainen henkilö voi olla samannäköinen kuin suomalainen ja toisinpäin.

– Alueilla keskustellaan ihmisten kanssa ja siinä yhteydessä selviää, että onko hän ulkomaalainen vai ei. Käytännössäkään siis etninen profilointi ei johda meitä mihinkään.

– Muutenhan tämä olisi mahdottomuus. Valvonta on asetettu meidän tehtäväksi, ja jotenkin tehtävä tulee hoitaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei vielä tänään keskiviikkona halunnut kommentoida selvitystä.

Yksi sadasta narahti tarkastuksessa

Kohdennetussa ulkomaalaisvalvonnassa jatkotoimenpiteisiin johti prosentti tarkastuksista. Vertailun vuoksi raportissa esiteltiin puhallusratsioiden tuloksia, joissa rattijuopoiksi paljastuu kesimäärin 0,14 prosenttia puhallutetuista. Tällä perusteella suoritettua ulkomaalaisvalvontaa voitaneen pitää tehokkaana.

Poliisin valvontatoiminnan johdon tietoon ei tullut valvonnan aikana yhtään tapausta, jossa kohdehenkilö olisi suhtautunut tarkastustoimenpiteisiin negatiivisesti. Kohdehenkilöt eivät myöskään ilmaisseet olleensa tyytymättömiä tarkastusten perusteluihin.

Osa rikkomuksiin tai rikoksiin syyllistyneistä henkilöistä pyrki erehdyttämään valvontaviranomaista tai aktiivisesti pakenemaan paikalta. Selvityksen mukaan tällaisia toimintatapoja ei voida tulkita valvonnan negatiiviseksi arvostelemiseksi, vaan ennemminkin ihmisen normaaliksi tavaksi toimia tilanteessa, jossa häntä uhkaa kiinni jääminen tai paljastuminen.

Tällaisten toimenpiteiden tarpeellisuutta ja suhteellisuutta arvioitaessa poliisi mainitsee, ettei Schengen-alueella ole käytössä sisärajatarkastuksia. Poliisin ulkomaalaisvalvonta on siis käytännössä ainoa ulkomaalaisvalvonnan keino.