Vaeltaako kala Vaajavirran kalaportaassa? – Tämä kesä sen selvittää

Vaajavirran vesivoimalaitoksen kalatiehen on asennettu pyyntilaite. Laitteen avulla seurataan kalaportaassa kulkevia kaloja.

kalat
Järvitaimen, T-ankkurimerkki, Päijänne,
Merkitty järvitaimen.Keski-Suomen ELY-keskus

Järvitaimenen kannat romahtivat koko maassa 1970-luvulla, ja vaeltavaa villitaimenta on edelleen erittäin vähän. Taimenkannan romahtaminen on useamman tekijän summa, yhtenä tekijänä ovat vaellusesteet, lähinnä voimalat.

Jyväskylän Vaajavirran vesivoimalan kalatiehen on nyt asennettu pyyntilaite. Laitteen avulla seurataan kesän ajan kalaportaassa kulkevia taimenia ja muita kaloja. Pyyntilaitteen kalat lasketaan ja mitataan säännöllisesti.

Vaajakosken kalatien taimenia on seurattu 1950-luvulta saakka. Edellinen seuranta tehtiin kolme vuotta sitten kalalaskurilla, ja tulokseksi saatiin vajaat 30 ylävirtaan vaeltavaa taimenta.

Taimenet ovat pienentyneet vuosien mittaan. 50-luvulla virrasta nostetut taimenet olivat pääosin yli 60 cm pituisia, kolme vuotta sitten tähän mittaan ylsi vain muutama. Nyt vaajavirran pyyntilaitteessa on ollut toistakymmentä taimenta, joista niistäkin 60 cm mitan on ylittänyt vain muutama.

Vaajavirran voimalan omistaa Suur-Savon Sähkö, joka on myös lahjoittanut kalaseurannan laitteet.