Luonnonsuojelupiiri jättää Lounais-Suomen metsäneuvoston protestina

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan-piiri jättää alueen metsäneuvoston. Syynä on pettymys metsänhoidon nykytilaan.

metsänkasvatus
Metsä on hakattu ja arvopuu korjattu ja jäljellä siemenpuusto.
Kalevi Rytkölä / Yle

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan-piiri jättää Lounais-Suomen metsäneuvoston näkemyserojen takia. Satakunnan luonnonsuojelupiiri katsoo, että metsäneuvosto edistää vanhakantaista, kestämätöntä ja yhteiskunnalle kallsita metsäpolitiikkaa.

Piiri katsoo, että sen näkemyksiä ei ole huomioitu alueen metsäohjelman laadinnassa. Sen mielestä metsäohjelma kannustaa avohakkuisiin ja luontoarvojen vähenemiseen. Metsänsuojeluun ei piirin mielestä kannusteta.

Arvostelua toimintatavoista

Luonnonsuojelijat pitävät kestämättömänä, että metsähoidossa otetaan liikaa huomioon maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestöjen näkemykset.

– Ei voida pitää hyvän hallintotavan mukaisena sitä, että viranomainen pyytää lausuntoja kannanottojensa pohjaksi yhdeltä etujärjestöltä ja perustaa valtion rahoittamia hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea metsänhoitoyhdistysten markkinointia, luonnonsuojelijat väittävät.

"Onko toiminta tarpeellista?"

Piirin mielestä julkisia rahoja laitetaan pelkästään MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten tavoitteita ajaviin kampanjoihin, kun taas luonnonsuojelujärjestöt eivät saa vastaavia tukia.

– Nykyisellään on kyseenalaista, onko metsäneuvostojen toiminta ensinkään tarpeellista ja hyödyllistä. Tieteellisen tutkimuksen kautta esiin tulleet kansalaisten näkemykset Suomen metsäpolitiikasta eivät näytä vaikuttavan metsäkeskuksen linjauksiin, eikä metsäneuvostotyö näytä avaavan kansalaisille aitoja vaikuttamisen mahdollisuuksia, luonnonsuojelupiiri kirjoittaa.

Myös monet muut luonnonsuojeluliiton piirijärjestöt ovat aiemmin jättäneet alueelliset metsäneuvostot.