Pörssivalvojan salailu sai lopullisen tyrmäyksen – Talvivaara-päätös pakottaa viranomaisen muuttamaan linjaansa

Korkein hallinto-oikeus on antanut merkittävän ennakkopäätöksen Finanssivalvonnan asiakirjojen julkisuudesta. Muun muassa pörssiyhtiöitä valvova viranomainen ei voi jatkossa salata säännönmukaisesti valvottavia yhtiöitä ja henkilöitä koskevia asiakirjojaan.

Talvivaara
Korkein hallinto-oikeus Helsingissä 18. tammikuuta 2016.
Korkein hallinto-oikeus Helsingissä 18. tammikuuta 2016.Martti Kainulainen / Lehtikuva

Korkeimman hallinto-oikeuden tuore päätös antaa muun muassa toimittajille mahdollisuuden saada aiempaa enemmän tietoa esimerkiksi pörssiyhtiöiden valvonnasta. Ennakkopäätös koskee Talvivaara-asiakirjoja, joita Finanssivalvonta oli kieltäytynyt luovuttamasta toimittaja Salla Vuorikoskelle marraskuussa 2013.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi nyt Finanssivalvonnan valituksen alemman oikeuden ratkaisusta. Tammikuussa 2015 Helsingin hallinto-oikeus oli kumonnut pääosiltaan Finanssivalvonnan päätöksen salata valvonta-asiakirjoja.

Oikeus totesi muun muassa, että Finanssivalvonta ei voi salata asiakirjoja vetoamalla valvontatehtävänsä vaarantumiseen. Finanssivalvonta oli väittänyt, että valvottavien luottamus sitä kohtaan vaarantuisi, jos se luovuttaisi asiakirjoja. Tämä voisi Finanssivalvonnan mukaan johtaa siihen, että se ei saisi tarvitsemiaan tietoja yhtiöiltä. Korkein hallinto-oikeus toteaa kuitenkin, että Finanssivalvonnan oikeus saada tietoja pörssiyhtiöltä ei perustu luottamukseen, vaan lakiin.

Taustalla epäily Talvivaaran ylioptimisesta tiedottamisesta

Vuorikoski pyysi Finanssivalvonnalta asiakirjoja, jotka koskevat sen yhteydenpitoa Talvivaaran kaivososakeyhtiön kanssa. Hän rajasi tietopyyntönsä koskemaan valvonta-asioita, jotka oli käsitelty loppuun. Toimittaja oli kiinnostunut siitä, millä tavalla valvoja oli mahdollisesti puuttunut pörssiyhtiön tiedottamiseen.

– Minusta näytti siltä, että yhtiö oli toistuvasti antanut sijoittajille liioitellun myönteisiä näkemyksiä tulevaisuudestaan ja halusin tietää, oliko viranomainen kiinnittänyt tähän asiaan huomiota, Vuorikoski kertoo.

Nykyään Ylellä työskentelevä Vuorikoski oli tietojen pyytämisen aikaan MTV:n uutistoimittaja.

Nyt saadusta päätöksestä ei ole enää mahdollista valittaa. Korkein hallinto-oikeus julkaisi ratkaisunsa vuosikirjapäätöksenä. Tällä oikeus on halunnut korostaa päätöksen merkittävyyttä. Käytännössä Finanssivalvonnan on nyt muutettava käytäntöään, jonka mukaan se on säännöllisesti kieltäytynyt luovuttamasta yksittäisiä valvottavia koskevia asiakirjoja.

Toinenkin vastaava tapaus

Samassa yhteydessä korkein hallinto-oikeus antoi myös toisen vastaavan ratkaisun, joka koski Finanssivalvonnan asiakirjoista. Toimittaja Jari Hanska oli pyytänyt Jorma Ollilan, Georg ja Henrik Ehrnroothin sekä Pöyryn, Nokian ja Ollilan sijoitusyhtiö Kestrelin mahdollisia valvonta-asiakirjoja.

Myös näiden osalta oikeus katsoi, että Finanssivalvonta ei voi enää kategorisesti salata asiakirjoja, vaan jokaisen julkisuus pitää arvioida erikseen.