Piispa: Kokemäen seurakunnan riidat ovat henkilöityneet

Kokemäen seurakunnan riidat ovat henkilöityneet, arvioi Turun piispa Kaarlo Kalliala. Piispa teki seurakuntaan kesäkuussa ylimääräisen piispantarkastuksen.

Piispa kehottaa Kokemäen seurakuntaa etsimään sopua riitoihinsa. Kuva: Yle

Kokemäen seurakunnan ristiriitoja on selvitelty Turun piispa Kaarlo Kallialan tekemässä ylimääräisessä piispantarkastuksessa. Piispan mielestä seurakunnan on yritettävä ratkoa riitojaan, jotka ovat selvästi henkilöityneet.

Piispa Kallialan mukaan seurakunnan johtavat viranhaltijat eli kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat toimineet asianmukaisesti. Seurakunnassa olisi kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, ettei tehtyjen päätösten toimeenpanoa viivytetä tai aloitteiden käsittelyä lykätä.

– Hyvään hallintotapaan kuuluu erottamattomasti, että oikeassa järjestyksessä syntynyttä päätöstä noudatetaan eikä sen toimenpanoa pyritä estämään tai vaikeuttamaan, vaikka sitä pitäisikin sisällöltään vääränä, Kalliala sanoo.

Henkilöitynyt riita

Kokemäen seurakunnan sisäiset erimielisyydet ovat kevään aikana äityneet kahden vallanpitäjän avoimeksi riidaksi. Kirkkoherra Hannu Tomperi on syyttänyt kirkkovaltuuston puheenjohtajaa Hannu Heikolaa painostuksesta ja uhkailusta.

Tomperi teki Heikolan käyttäytymisestä vuodenvaihteessa työsuojeluilmoituksen häirinnästä. Ilmoituksessa hän kuvailee puheenjohtajan käyttäytymistä ilkeämieliseksi ja pilkalliseksi.

Heikola on kirkkoherran mukaan muun muassa levittänyt hänestä väärää tietoa väittäen kolmannelle osapuolelle kirkkoherralla olevan mielenterveydellisiä ongelmia. Kirkkoherra on vaatinut Heikolalta myös julkista anteeksipyyntöä.

Viestintä ja kiinteistöstrategia kuntoon

Kalliala kehottaa seurakuntaa selkiyttämään luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden työnjakoa, parantamaan viestintää ja täydennettävä kiinteistöstrategiaansa.

Seurakunnan kiinteistösuunnitelmat ovat herättäneet seurakuntalaisissa arvostelua. Seurakunnan viestintäohje puolestaan on saanut runsaasti arvostelua muun muassa satakuntalaisilta toimittajilta, koska seurakunta pyrkii ohjeidensa mukaan muokkaamaan seurakunnasta julkisuuteen päätyviä tietoja myönteisiksi.

Piispa Kaarlo Kalliala odottaa, että Kokemäen seurakunta toimittaa tuomiokapitulille puolen vuoden kuluessa selvityksen siitä, mihin toimiin on ryhdytty asioiden korjaamiseksi.