Oulun yliopisto vähentää koulutusvastuitaan – moni pääaine loppuu, mutta muun muassa musiikkikasvatus jatkuu

Yliopiston hallitus päätti keskiviikkona neljän pääaineen lakkauttamisesta. Erityislastentarhanopettajakoulutukseen kuitenkin tulee lisää aloituspaikkoja. Rehtori Jouko Niinimäen mukaan tehdyt muutokset parantavat tutkimusta ja koulutusta.

Oulun yliopisto
Oulun yliopisto
Oulun yliopisto hallitus päätti muutoksista koulutusvastuisiin.Anna Leppävuori / Yle

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan lakkauttaa tilastotieteen, biofysiikan, teoreettisen fysiikan ja geofysiikan pääaineiden koulutusvastuut.

Hallitus perustelee päätöksiä sillä, että opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt yliopistoilta esityksiä koulutusvastuiden muuttamiseksi osana yliopistojen profiloitumista, kansallista työnjakoa ja rakenteellista kehittämistä.

Erityisesti tarkastelussa ovat olleet opiskelija- ja henkilöstömääriltään pienet koulutusalat.

Oulun yliopisto ei esitä musiikkikasvatuksen, germaanisen filologian, arkeologian, tähtitieteen eikä kemian koulutusvastuista luopumista.

Oulun yliopiston rehtori on tyytyväinen tehtyihin päätöksiin.

– Tavoitteena on, että yliopistot voivat nyt panostaa vahvuusalueisiinsa. Olemme yliopiston sisällä pystyneet tekemään muutoksia, jotka parantavat tutkimusta ja koulutusta, rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Lastentarhaopettajiksi koulutettavien määrä kasvaa

Yliopiston hallitus hyväksyi esityksen ja erityislastentarhanopettajakoulutuksen lisäämisen yliopiston koulutusvastuisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli esittänyt yliopistolle lastentarhanopettajien koulutuksen vahvistamista 20:llä aloituspaikalla.

Uutena alkavana koulutusalana Oulussa aloitetaan erityislastentarhanopettajien maisterikoulutus, johon tulee 30 aloituspaikkaa.

Myös ulkomaisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut otetaan käyttöön ensi vuonna. Oulun yliopistossa opiskelee noin 400-500 opiskelijaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta.