1. yle.fi
  2. Uutiset

Turvapaikkavalitusten käsittelyn hajauttaminen saa kannatusta – valituksia voi tulla yli 10 000

Kaikki alueelliset hallinto-oikeudet ovat halukkaita käsittelemään turvapaikkapäätöksiä koskevia valituksia. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin arvioi, että sen oma työ vaikeutuu, jos ratkaisuja tehdään kaikissa hallinto-oikeuksissa. Tällä hetkellä Helsingin hallinto-oikeus käsittelee kaikki turvapaikkapäätöksistä tehdyt valitukset.

turvapaikanhakijat
Helsingin hallinto-oikeuden kyltti.
Tällä hetkellä Helsingin hallinto-oikeus käsittelee kaikki turvapaikkapäätöksistä tehdyt valitukset.Derrick Frilund / Yle

Ajatus turvapaikkavalitusten käsittelyn hajauttamisesta saa tukea muun muassa hallinto-oikeuksilta ja oikeusaputoimistoilta. Oikeusministeriölle annettujen lausuntojen perusteella kaikki kuusi alueellista hallinto-oikeutta ovat valmiita ratkaisemaan turvapaikkapäätöksiä koskevia valituksia.

Esimerkiksi Vaasan hallinto-oikeus katsoo, että jos turvapaikka-asioiden käsittelyyn on valmius kaikissa hallinto-oikeuksissa, valitukset voidaan niiden lisääntyessä äkillisesti jakaa joustavasti useampaan paikkaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mielestä käsittelyn hajauttaminen kaikkiin hallinto-oikeuksiin tukisi tavoitetta kehittää hallinto-oikeuksia tasavahvoina.

Aiemmin keväällä oikeusministeriön asettaman työryhmän enemmistö katsoi, että turvapaikkavalituksia pitäisi tulevaisuudessa käsitellä Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi kahdessa tai kolmessa muussa hallinto-oikeudessa.

KHO: laaja hajauttaminen toisi ongelmia

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kannattaa työryhmän enemmistön ehdotusta. KHO katsoo, että laaja hajauttaminen vaikeuttaisi sen tehtävää oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaajana ja saattaisi ainakin väliaikaisesti lisätä sen työmäärää sekä viivyttää käsittelyä.

Lisäksi KHO arvioi, että oikeudellisen neuvonnan, oikeusavun ja tulkkauksen järjestämisessä voisi tulla ongelmia kaikkiin hallinto-oikeuksiin hajautetussa mallissa.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto korostaa, että tehtävään parhaiten soveltuvia tulkkeja on koko maassa vain muutamia. Liiton mielestä on varauduttava kattamaan tulkkien matkakuluja paikkakunnille, joiden hallinto-oikeuksiin valitusasiat hajautetaan.

Tulossa yli 10 000 valitusta

Helsingin hallinto-oikeus arvioi lausunnossaan, että viime vuonna ja alkuvuonna saapuneista turvapaikkahakemuksista saattaa tulla yli 7 000 varsinaista ja 3 000 nopeutetun menettelyn valitusta. Näistä osa tulee ensi vuonna.

Hallinto-oikeuden mukaan näyttäisi siltä, että lähes kaikista kielteisistä varsinaisen menettelyn päätöksistä ja noin puolesta nopeutetun menettelyn päätöksistä valitetaan.

Helsingin hallinto-oikeuden mukaan mahdollisen hajauttamisen ajankohta samoin kuin se, kuinka moneen hallinto-oikeuteen asiat hajautetaan, riippuvat asiamäärien kehityksestä. Jos heti vuoden sisällä tulisi vastaava turvapaikanhakijaruuhka kuin viime vuonna, olisi Helsingin hallinto-oikeuden mukaan suurta resurssien tuhlausta jättää jatkamatta nyt rekrytoitujen ja koulutettujen työntekijöiden viranhoitomääräyksiä ja ryhtyä samaan operaatioon muissa hallinto-oikeuksissa.

Lue seuraavaksi