Ely-keskus aloittaa peltovalvonnan juhannuksen jälkeen

Lapissa tarkastetaan vajaa sata tilaa. Tilat valitaan satunnaisotannalla.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Pelto.
Seppo Sarkkinen / YLE

Ely-keskukset aloittavat maatiloilla tehtävät peltovalvonnat juhannuksen jälkeen eli viljelijöiden päätukihaun päättymisen jälkeen.

– Lapissa tarkastetaan vajaa sata tilaa, kertoo Lapin Ely-keskuksen maatilarahoitustusasiantuntija Hannu Puominen.

Koko maassa tarkastetaan noin 3 000 tilaa. Tilat valitaan keskitetysti Maaseutuvirastossa satunnaisen tai painotetun otannan perusteella.

Eläintukien valvonnat ovat alkaneet jo vuoden alussa sillä eläinvalvontoja on tehtävä ympäri vuoden. Tukia hakeneista tiloista on valvottava vuosittain vähintään viisi prosenttia.

Peltovalvonnassa maatilalla tarkastetaan muun muassa kasvulohkojen pinta-alat, vilejykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen. Viljelijän kannattaa varmistua, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla.

Valvonnoista lähetetään valvonnan jälkeen tilalle yhteenveto, jossa on kerrottu lohkokohtaisesti mittaustulokset ja mahdolliset tilalla havaitut tukiehtopuutteet. Lopullinen tukikohtainen valvontatulos tulee loppumaksujen yhteydessä lähetettävälle tukipäätökselle. Paikalla tehtävät tilavalvonnat ja hallinnolliset valvonnat on säädösten mukaan tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa. ELY-keskukset pyrkivät saamaan kaikki tilavalvonnat tehtyä marraskuun puoliväliin mennessä.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus vaikutti tukiehtoihin vuonna 2015. Uudistus vaikutti myös tukien valvontaan ja edellytti muutoksia maataloushallinnon tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmiin liittyvien viivästysten vuoksi vuotta 2015 koskevat valvontatulokset eivät ole vielä kaikilta osin valmiita. Esimerkiksi ympäristökorvauksen lopulliset valvontatulokset varmistuvat vasta syksyllä 2016, kun tukea koskeva laskenta saadaan valmiiksi.