1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Kalajoelle perustettiin yksityinen luonnonsuojelualue – Ely-keskus kiittelee lahjoitusta

Kalajoen Metsäperälle on perustettu noin 24 hehtaarin suuruinen yksityinen luonnonsuojelualue. Asialla on yksityinen maanomistaja.

luonto
Maanomistaja Eero Laukkanen tutkailee luonnonsuojelualueen metsää Kalajoen Metsäperällä.
Eero Melantie / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Yksityinen maanomistaja haki Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta suojelualueen perustamista Metsäperän alueelle korvauksetta.

Ely-keskuksessa myönnettiin lupa ja samalla kiitellään hakemusta, koska alueen taloudellinen arvo on huomattava. Maanomistajan ratkaisu suojelusta on merkittävä lahjoitus metsien suojelutilanteen parantamiseksi.

Ratkaisu on meidän ekotekomme luonnonmetsien monimuotoisuuden edistämiseksi.

Eero Laukkanen

Maanomistaja Eero Laukkanen kertoo, että Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa metsiensuojelun tilanne on heikko. Valtion talouden tila herätti luonnonsuojelualeen perustamiseen.

– Eläköitymisen tultua ajankohtaiseksi päätimme puolisoni Päivin kanssa pohtia omia ympäristötekoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

– Metsäpalsta on ollut käytössämme vain polttopuun hankintaa varten ja sen vuoksi metsän luonnontila on kohentunut huomattavasti. Aika lisää perustetun suojelualueen vanhan metsän ominaisuuksia.

– Ratkaisu on meidän ekotekomme luonnonmetsien monimuotoisuuden edistämiseksi, kertoo Laukkanen.

Metsäperän alue on sekametsän ja havumetsän yhdistelmää, jossa vanhimpien puuston ikä on noin sata vuotta. Koivuvaltaisilla alueilla on runsaasti pystylahopuita ja maapökkelöitä.

Alueella on myös 50-luvulla laskettu Hetejärvi, josta on muodostunut luonnontilainen suoalue. Alueelta on tehty havaintoja muun muassa liito-oravasta.

Lue seuraavaksi