1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sápmi

Yle-vero säilyy – Satosen työryhmä kertoi työnsä tuloksista

Työryhmä ei esitä muutoksia nykyiseen Ylen rahoitusjärjestelmään. Työryhmä esittää mm., että Yleisradion tulee lisätä ostoja kotimaisilta ja eurooppalaisilta riippumattomilta tuottajilta.

Näkymä Yleisradion radiouutisten toimitukseen maaliskuussa 2015. Edessä vasemmalla Monna Tervo ja oikealla Markus Myllyoja. Radiouutisten kuuluttamo näkyy lasiovien takaa.

Ylen tulevaisuutta ja rahoitusta miettinyt työryhmä ei esitä muutoksia nykyiseen Ylen rahoitusjärjestelmään. Näin ollen Yle-vero säilyy.

Työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n rahoitukseen ei tehtäisi indeksitarkistusta vuosille 2017–2019. Työryhmä ehdottaa, että vuodesta 2020 lähtien palataan normaaliin indeksimenettelyyn. Näin Ylen rahoituksessa on sovittu seitsemän vuoden näköala.

Lisäksi työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n rahoituksen tulee olla valtiontalouden kehysten ulkopuolella.

Työryhmä esittää myös, että hallintoneuvoston asemaa vahvistetaan siten, että se jatkossa päättää Ylen strategiasta.

Riippumattomien tuottajien ohjelmien ostoja lisätään

Työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n tulee lisätä ostoja kotimaisilta ja eurooppalaisilta riippumattomilta tuottajilta, sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten muiden esitys- ja käyttökorvausten hankintoja 30 – 35 prosentilla vuoteen 2022 mennessä.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Yleisradio aloittaisi neuvottelut kaupallisen median kanssa tavoitteenaan Suomen Tietotoimisto STT:n asiakkuus tai muu järjestely, jolla turvataan monimuotoisen median säilymisen kannalta tärkeä kansallinen perusuutispalvelu Suomessa.

– Sen lisäksi työryhmällä on lukuisia muitakin ehdotuksia kaupallisen tiedonvälityksen ja Ylen yhteistyön kehittämiseen. Nämä liittyvät esimerkiksi urheilutuotantoon ja verkkoyhteistyöhön ja alueellisiin etusivuihin, Yle-työryhmän puheenjohtaja Arto Satonen (kok.) kertoi tiedotustilaisuudessa.

Yle-työryhmän puheenjohtaja Arto Satonen (kok.) puhui tiedotustilaisuudessa. Kuva: Yle

Yle luopuu alueellista etusivuista

Satosen mukaan Yle luopuu alueellista etusivuista ja siten mahdollistetaan maakuntalehtien paremmat edellytykset pärjätä päivittäisessä uutiskilpailussa.

Työryhmä on päättänyt tehdä muutosesityksen myös Yle-lain kohtaan, joka koskee tehtävän määrittelyä monikulttuurisuuden osalta. Voimassa olevan lain mukaan tehtävä on määritelty niin, että Ylen tulee tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta.

– Tämä on muutettu muotoon Ylen tehtävänä on tukea suomalaisen kulttuuriperimän vaalimista, suvaitsevuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta.